Mesagerul.ro

Prim?ria Alexandria avertizeaz? cet??enii:

Prim?ria Alexandria avertizeaz? cet??enii: "Apa izvorului, din zona Pasarela, peste râul Vedea, NU ESTE POTABIL?"

Apa izvorului, din zona Pasarela, peste râul Vedea, NU ESTE POTABIL?, avertizeaz? prim?ria municipiului Alexandria. Izvorul, atât de c?utat de c?tre alex?ndreni,

Apa izvorului, din zona Pasarela, peste râul Vedea, NU ESTE POTABIL?, avertizeaz? prim?ria municipiului Alexandria. Izvorul, atât de c?utat de c?tre alex?ndreni, este infectat cu Clostridia, o infec?ie ce se manifest? de regul? printr-un sindrom diareic. 

Potrivit unui comunicat de pres? al prim?riei Alexandria, în urma verific?rilor efectuate ?i ca urmare a rezultatelor emise, în urma monitoriz?rii calit??ii apei ?i a analizelor efectuate într-un laborator de specialitate, cet??enii municipiului sunt avertiza?i c? apa nu este potabil? din punct de vedere bacteriologic, fiind infestat? cu Clostridia.

Totodat?, institu?ia precizeaz? c?, în zon? este amplasat un indicator de avertizare cu privire la pericolul pe care consumul de ap? îl reprezint? pentru s?n?tatea public?. 

copyright © 2020 mesagerul.ro