Mesagerul.ro

Prim?riile din C?line?ti, Videle, Izvoarele ?i Ciol?ne?ti au prim

Prim?riile din C?line?ti, Videle, Izvoarele ?i Ciol?ne?ti au prim

Ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei, Ion ?tefan, a semnat, miercuri, facturi în valoare de peste 140 de milioane de lei, pentru decontarea l

Ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei, Ion ?tefan, a semnat, miercuri, facturi în valoare de peste 140 de milioane de lei, pentru decontarea lucr?rilor realizate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL) la 268 de obiective de investi?ii. Potrivit documentelor publicate pe pagina oficial? a ministerului, numai patru prim?rii din Teleorman au primit bani pentru achitarea unor lucr?ri aflate în derulare. În total, 2.711.543 de lei vor ajunge în conturile administra?iilor publice locale din jude?, iar banii vor fi folosi?i pentru reabilitarea unor drumuri de interes local, re?ea public? de ap? ?i canalizare sau modernizarea unor unit??i de înv???mânt. Lista prim?riilor din jude? este urm?toarea: Prim?ria Videle- 574.391 de lei, Prim?ria Ciol?ne?ti- 801.967 de lei, Prim?ria Izvoarele- 870.438 de lei ?i Prim?ria C?line?ti 464.745 de lei. Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

copyright © 2021 mesagerul.ro