BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Prim?riile din Teleorman primesc mai mul?i bani pentru proiectele finan?ate prin PNDL II. Suma se ridic? la 875.839.637 de lei

Prim?riile din Teleorman primesc mai mul?i bani pentru proiectele finan?ate prin PNDL II. Suma se ridic? la 875.839.637 de lei

Aproximativ 185 de milioane de euro, mai precis 875.839.637 de lei, va fi suma alocat? jude?ului Teleorman prin Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? 2017-202


Aproximativ 185 de milioane de euro, mai precis 875.839.637 de lei, va fi suma alocat? jude?ului Teleorman prin Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? 2017-2020, conform ultimei actualiz?ti, din data de 13 noiembrie 2019. Suma este cu peste 2.000.000 de lei mai mare fa?? de ceea ce se stabilise la începutul anului. Lista obiectivelor de investi?ii ?i sumele aprobate pentru fiecare lucrare în parte a fost publicat? pe site-ul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute. Printre investi?iile de mare amploare se reg?sesc: modernizarea drumurilor comunale ?i jude?ene, reabilitarea unit??ilor de înv???mânt, sistem centralizat de alimentare cu ap? ?i canalizare sau re?ea public? de canalizare a apelor uzate menajere. În total, la nivelul jude?ului vor primi finan?are 174 de proiecte, din 90 de localit??i, inclusiv Consiliul Jude?ean Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro