Mesagerul.ro

Primaria Alexandria,  program prelungit, la Direc?ia de Taxe ?i Impozite. 10% bonifica?ie pentru cet??enii care î?i achit? d?rile pân? la 31 martie

Primaria Alexandria, program prelungit, la Direc?ia de Taxe ?i Impozite. 10% bonifica?ie pentru cet??enii care î?i achit? d?rile pân? la 31 martie

Pentru a acorda posibilitatea tuturor contribuabililor din municipiul Alexandria de a-?i achita impozitele ?i taxele locale ?i de a beneficia de reducerea de 10 % p

Pentru a acorda posibilitatea tuturor contribuabililor din municipiul Alexandria de a-?i achita impozitele ?i taxele locale ?i de a beneficia de reducerea de 10 % pentru plata integral? a contribu?iilor fiscale, programul de lucru al Direc?iei Impozite ?i Taxe Locale a fost extins începând cu data de 03.02.2020 pân? pe 31.03.2020, dup? cum urmeaz?:

  • pentru persoane fizice ?i persoane juridice, programul de încasare este de luni pân? vineri, între orele 08:00 – 18.30, iar în zilele de sâmb?t?, între orele 09 – 12.00;

Taxele ?i impozitele locale se pot pl?ti ?i prin sistemul na?ional de pl??i on-line WWW.GHISEUL.RO. Pentru a putea efectua pl??ile on-line, contribuabilii persoane fizice trebuie s? fie înregistra?i cu roluri nominale unice ?i CNP în eviden?ele fiscale. Modelele de formulare utilizate se g?sesc pe site-ul Prim?riei municipiului Alexandria, www.alexandria.ro, la sec?iunea ,,SERVICII ON-LINE” – Formulare folosite în activitatea de Impozite ?i Taxe.

Persoanele fizice dar ?i juridice, care î?i achit? integral taxele ?i impozitele locale pân? la data de 31 martie, beneficiz? de o bonifica?ie de 10%.

copyright © 2020 mesagerul.ro