Mesagerul.ro

Prognoza METEO pentru Teleorman. Probabilitatea de apari?ie a plo

Prognoza METEO pentru Teleorman. Probabilitatea de apari?ie a plo

Ast?zi, Administra?ia Na?ional? de Meteorologie a dat publicit??ii o nou? estimare a evolu?iei temperaturilor ?i precipita?iilor pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni

Ast?zi, Administra?ia Na?ional? de Meteorologie a dat publicit??ii
o nou? estimare a evolu?iei temperaturilor ?i precipita?iilor pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni, mai precis în perioada 14-28 octombrie 2019.

Potrivit meteorologilor, în jude?ul Teleorman, cu mici varia?ii de la o zi la alta, în intervalul 14 - 21 octombrie regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în general mai ridicate decât cele normale, acestea urmând a se încadra în medie între 22 ?i 25 de grade, cu cele mai ridicate valori la începutul intervalului.

Apoi, o r?cire treptat? va determina înregistrarea unor maxime apropiate de cele specifice perioadei, între 16 ?i 18 grade, în medie, cu cele mai ridicate valori în zilele de 22, 23 ?i 24 octombrie. În ceea ce prive?te parcursul minimelor, varia?iile vor fi nesemnificative în perioada 14 – 23 octombrie, când în medie se vor înregistra valori de 9...10 grade. Ulterior minimele vor coborî u?or, spre o medie de 7 grade. Probabilitatea de apari?ie a ploilor va fi ridicat? în intervalul 22 – 27 octombrie

copyright © 2021 mesagerul.ro