Mesagerul.ro

Prognoza meteo pentru Teleorman. Temperaturi pozitive, peste cele normale, ?i deficit de ap? în sol

Prognoza meteo pentru Teleorman. Temperaturi pozitive, peste cele normale, ?i deficit de ap? în sol

Administra?ia Na?ional? de Meteorologie a dat publicit??ii o nou? estimare a evolu?iei temperaturilor ?i precipita?iilor pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni, mai pr

Administra?ia Na?ional? de Meteorologie a dat publicit??ii o nou? estimare a evolu?iei temperaturilor ?i precipita?iilor pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni, mai precis în perioada 4-17 noiembrie 2019.
Potrivit meteorologilor, în jude?ul Teleorman, în cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatur? se vor situa cu mult peste cele normale în prima jum?tate a lunii noiembrie, cu pân? la 8…12 grade peste mediile multianuale. Astfel, maximele diurne se vor încadra între 18 ?i 23 de grade, iar minimele între 6 ?i 12 grade. O r?cire este estimat? a se produce dup? data de 14 noiembrie, îns? cel mai probabil vremea va r?mâne u?or mai cald? decât în mod obi?nuit.
Probabilitatea pentru ploi cu caracter local ?i temporar va fi mai ridicat? dup? data de 9 noiembrie, îns? regimul pluviometric va fi deficitar pentru mare parte a regiunii.

copyright © 2020 mesagerul.ro