Mesagerul.ro

Programul de „Înv??are pe tot Parcursul Vie?ii” – Erasmus +

Programul de „Înv??are pe tot Parcursul Vie?ii” – Erasmus +

Motto : ” O ?coal? în care profesorul nu înva?? ?i el e o absurditate.”(Constantin Noica - „Jurnal Filozofic”) Formarea profesional? a cadrelor didac

Motto : ” O ?coal? în care profesorul nu înva?? ?i el e o absurditate.”
(Constantin Noica - „Jurnal Filozofic”)


Formarea profesional? a cadrelor didactice este nu numai o cerin?? a societ??ii, dar a devenit ?i o dorin?? interioar?. Incerc?m din r?sputeri s? facem fa?? unei genera?ii de tineri care s-a n?scut în fa?a televizorului ?i al calculatorului. Dac? nu avem grij? s? ne dezvolt?m atât pe plan profesional, dar ?i personal permanent ?i temeinic, risc?m s? recuper?m timpul pierdut din ce în ce mai greu, deoarece totul evolueaz? în ritm alert. Va fi adus un prejudiciu atât nou?, cât ?i elevilor no?tri, iar în ultim? instan?? – societ??ii.

Formarea noastr? profesional? în context european este deosebit de important?. Aduce beneficii uria?e atât personale, cât ?i pentru elevi, institu?ie, colegi, comunitate. Programul Erasmus+ ajuta la dezvoltarea competen?elor cheie, cuno?tin?elor ?i abilit??ilor necesare form?rii ?i dezvolt?rii unui stoc de capital uman educat ?i competitiv pe pia?a european?.

Am avut oportunitatea ca în perioada 17-23 noiembrie 2019 s? particip la un curs de formare in Gdynia, Polonia, curs care ?i-a pus puternic amprenta asupra dezvolt?rii mele profesionale, cât ?i asupra dezvolt?rii pozitive a personalit??ii mele. Prezen?a mea în Gdynia a fost posibil? în urma aprob?rii unui proiect Erasmus + al Asocia?iei Tinerilor cu Ini?iativ? Civic? (ATIC), de c?tre “Agen?ia Nationala de Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale".

„Think before repeating and sending further - Counteracting populism, hate speech and fake news” a fost un curs avansat pentru tineri si persoanele care lucreaza cu tineri, desfasurat de parcursul a 7 zile, în 56 ore de preg?tire, la Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego, Gdynia, Polonia. Participantii au fost din România – prof. Teodorescu Madalina si prof Andrei Geanina (Liceul Teoretic Constantin Noica, Alexandria), Tarabuta Petre Gabriela, Pol Iulia si Cost George Cristian, precum si reprezentanti ai  Bulgariei, Cehiei, Poloniei si Greciei.

Observ?m c? mi?c?rile ?i organiza?iile populiste din toat? Europa câ?tig? for?? ?i în

în multe ??ri vocea lor este din ce în ce mai auzit?. Situa?ia privind populismul ?i

radicalizarea tinerilor este foarte similar? în ??rile care au participat la acest proiect, de?i se refer? la fenomene sociale u?or diferite. Am ajuns la concluzia c? noi nu avem cuno?tin?e ?i competen?e suficiente în acest domeniu pentru a putea sprijini ?i inspira tinerii in ceea ce priveste populismul si hate speech si de acolo nevoia noastra de formare.

Ca feedback al acestui proiect, in ultima zi am sustinut o lectie deschisa la  Liceul Ogólnokszta?c?ce nr. 1 din Puck, Polonia avand ca teme ”Hate Speech”, ”Fake News as a populist tool” and ”Populism”. Vizitarea si interactiunea cu elevi si profesori ai unui liceu din Polonia a fost un alt punct forte al acestui proiect.

Am dobândit o alt? viziune pentru ca promovarea educa?iei europene prin interculturalitate nu trebuie redus? la un act de acceptare, ci trebuie adus? la un nivel de respectare ?i în?elegere, de colaborare ?i promovare a valorilor na?ionale în context european.

Prof. M?d?lina Teodorescu

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria

copyright © 2020 mesagerul.ro