Mesagerul.ro

?Protest ?i haos la Serviciul de Ambulan?? Teleorman! Salaria?ii

?Protest ?i haos la Serviciul de Ambulan?? Teleorman! Salaria?ii

Angaja?ii Serviciului de Ambulan?? Teleorman se preg?tesc de miting. Medicii, asistentele medicale, ambulan?ierii ?i personalul auxiliar sunt la un pas s? nu-?i


Angaja?ii Serviciului de Ambulan?? Teleorman se preg?tesc de miting. Medicii, asistentele medicale, ambulan?ierii ?i personalul auxiliar sunt la un pas s? nu-?i încaseze drepturile salariale, din cauza faptului c? institu?ia a r?mas f?r? manager, printr-un ordin semnat, la ceas de sear?, de c?tre fostul ministru, Sorina Pintea, acum mai bine de o s?pt?mân?.

Printr-o adres? înaintat? Ministerului S?n?t??ii, Consiliului Jude?ean ?i Institu?iei Prefectului din jude?, Sindicatul Operativ din Ambulan?a Teleorman informeaz? c?, vineri, 15 noiembrie, to?i salaria?ii se vor aduna în incinta institu?iei pentru o manifestare pa?nic?, deoarece, în urma revoc?rii din func?ie a managerului Cristian Popescu, Serviciul de Ambulan?? Teleorman nu mai poate angaja nicio plat? pentru buna desf??urare a activit??ii. Mai mult, se arat? în document, niciun angajat nu mai poate ob?ine un document oficial din cauza faptului c? Ministerul S?n?t??ii nu a împuternicit o persoan? care s? preia atribu?iile fostului manager. Totodat?, cel pu?in pentru luna aceasta, oamenii pot r?mâne f?r? salarii sau, în cel mai fericit caz, remunera?ia s? fie luat? cu întârziere, ?i nu în data de 15 ale fiec?rei luni, pentru c? nicio persoan? din institu?ie nu are dreptul s? semneze ?tatele de plat?.

Îns?, situa?ia se poate complica ?i mai mult. Cardurile de combustibil ar putea fi blocate, ceea ce va face imposibil? deplasarea la interven?ii, din pricina faptului c? banii nu pot fi vira?i în contul societ??ii ce asigur? combustibilul, atâta vreme cât Serviciul de Ambulan?? Teleorman nu are un ordonator de credite.

copyright © 2021 mesagerul.ro