Mesagerul.ro

„Puhoi” de locuri de munc? în prim?riile ?i institu?iile din T

„Puhoi” de locuri de munc? în prim?riile ?i institu?iile din T

„Institu?iile publice sau prim?riile din jude?ul Teleorman fac angaj?ri pe band? rulant?. Via?a de bugetar le surâde multor conjude?eni, care sunt în c?utarea un

„Institu?iile publice sau prim?riile din jude?ul Teleorman fac angaj?ri pe band? rulant?. Via?a de bugetar le surâde multor conjude?eni, care sunt în c?utarea unui loc de munc?. Treab? pu?in? ?i bani mul?i. Ca la Stat! În consecin??, în urm?toarea perioad?, administra?iile publice locale, Prefectura Teleorman, Serviciul de Ambulan?? Jude?ean sau alte institu?ii vor scoate la concurs 14 posturi. Se caut? ingineri, consilieri, inspector, dar ?i paznici, muncitori califica?i ?i necalifica?i sau ?oferi.

Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.

Iat? lista posturilor vacante:

copyright © 2021 mesagerul.ro