Mesagerul.ro

Record de permise re?inute! 37 de ?oferi au r?mas

Record de permise re?inute! 37 de ?oferi au r?mas "pietoni" ?i trei certificate au fost re?inute, la sfâr?it de s?pt?mân?

În ultimele 72 de ore, poli?i?tii teleorm?neni au fost în teren în vederea sigur?rii climatului de ordine ?i siguran?? public?, protej?rii patrimoniului ?i dreptu
În ultimele 72 de ore, poli?i?tii teleorm?neni au fost în teren în vederea sigur?rii climatului de ordine ?i siguran?? public?, protej?rii patrimoniului ?i drepturilor ?i libert??ilor persoanelor, r?spunzând nevoilor cet??enilor. Astfel, în perioada 08 – 10 mai a.c., poli?i?tii au intervenit la peste 260 de evenimente, dintre care aproximativ 230 au fost sesizate pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112. Totodat?, pentru neregulile constatate poli?i?tii au aplicat nu mai pu?in de 300 de sanc?iuni contraven?ionale în valoare de peste 160.000 lei (dintre care peste 60 pentru nerespectarea regimului legal de vitez?, nou? pentru nereguli privind dep??irea etc.), au re?inut 37 de permise de conducere ?i au retras cinci certificate de înmatriculare pentru diferite abateri de la normele privind circula?ia pe drumurile publice. De la începutul anului ?i pân? în prezent, la nivelul jude?ului Teleorman au fost înregistrate 89 de accidente rutiere soldate cu victime omene?ti, dintre care 16 s-au produs pe fondul neadapt?rii vitezei la condi?iile de drum, iar 14 au la baz? neacordarea de prioritate vehiculelor.

copyright © 2020 mesagerul.ro