Mesagerul.ro

REVISTA ”CALIGRAF” NU R?MÂNE INDIFERENT? LA VRAJBA DIN SOCIETATE

REVISTA ”CALIGRAF” NU R?MÂNE INDIFERENT? LA VRAJBA DIN SOCIETATE

Num?rul zece din acest an al revistei culturale „Caligraf” atrage aten?ia, prin editorialul „Pr?bu?iri ?i în?l??ri”, asupra situa?iei complicate din via?a


Num?rul zece din acest an al revistei culturale „Caligraf” atrage aten?ia, prin editorialul „Pr?bu?iri ?i în?l??ri”, asupra situa?iei complicate din via?a politic? a ??rii. Redactorul ?ef Florin Burtan se arat? dezam?git pentru ”(...) imensa stare de spaim?, de nelini?te ?i nesiguran?? rev?rsate cople?itor peste întregul popor”. Potrivit sursei citate, ”(...) la noi se întâmpl? un fenomen unic: autodistrugerea, batjocorirea, aruncarea în derizoriu a demnit??ii ?i libert??ilor umane, a politicilor constructive”. În preajma schimb?rii Guvernului ?i organiz?rii alegerilor preziden?iale, avem nevoie – în opinia sa – de lini?te, de lucruri temeinice, de un trai mai bun, de legi limpezi, aplicate corect. Poezia ”Istoria unei nevroze”, de Eugen Dorcescu, tot de pe prima pagin?, se înscrie ?i ea în atmosfera de r?zboi „româno-român”.

La rubrica ”Istorie literar?”, Stan V.Cristea se opre?te pe larg la ceea ce reprezint? revista doljan? ”Mozaicul” pe parcursul unui deceniu de apari?ie. Cronicile literare sunt multe ?i în acest num?r al revistei ”Caligraf”: Ana Dobre despre volumul ”Demisia din via??” de Mihai Epure, Nicoleta Milea – „Pisica de lemn pictat” de Simona Grazia Dima, Victor Mu?at – ”Egoismul unui vis” de Mihai Maxim, Florin Burtan – „T?mâie ?i trandafiri” de Emilia Stroe, Aureliu Goci – ”Poveste de început de prim?var?” de Vasilica Ilie, ?tefan Stan – ”Torente (cartea c?r?ilor)” de Camelia Caracaleanu, Rodica L?z?rescu – ”Lecturi cu premeditare” de Marian Nencescu, Nicolae Dina – ”Comisarul ?i blestemul sângelui” ?i ”Comisarul ?i cei ?apte pitici” de Sergiu Some?an. În aceea?i arie se înscriu consemn?rile lui ?tefan Stan despre monografia ”Industria jude?ului Teleorman la sfâr?itul secolului XX ?i începutul secolului XXI” de Paul ?chiopu. Iulian Chivu ne ofer? eseul „Un manierism minimal”, Virgil Borcan articolul „Eu nu ascult de nimeni,” ?tefan Mitroi – ”Gânduri de scriitor”, Dumitru Anghel – ”Marin Preda. Anii form?rii intelectuale”de Stan V.Cristea ?i Marin Iancu – ”Marin Preda. Personaje ignorate (XIX)”  Poezia este ?i ea în prim plan cu ”Profil liric” – Iuliana Paloda Popescu, George B?icoianu, Nicoleta Stavarache, ”Chenar liric” – Corneliu Vasile, Mihaela Aionesei, Elena C?runtu. Din lirica bulgar? (Evtim Evtimov) ne traduce Vladimir Mutu, iar Constantin Bichescu st? de vorb?, la „Meridiane literare”, cu scriitorul kurd Bachtyar Ali. Sub genericul ”proz?”, Dan Miron public? „Quizas, quizas, quizas”. Din p?cate, Iulian Chivu scrie cu triste?e la ”In memoriam” despre poeta Ana Podaru, plecat? prea devreme în eternitate. S? remarc?m ?i echipa ce include laurea?ii ”Caligraf” pe anul 2019: Simona Grazia Dima (pozie), Dan Miron (proz?), Nicolae Dina (critic? literar?) ?i George B?icoianu (debut editorial).

Fire?te, nu lipsesc ?tirile despre alte evenimente culturale, cum ar fi lansarea volumul ”Taina scrisului” de George Roca ?i a unui program de educa?ie cinematografic? la Biblioteca Jude?ean? Marin Preda. Festivaluri ca ”Pe deal la Teleorm?nel” ?i „Strada C’Arte” sau activit??ile de la noul Centru de Performan?? „Niculae Moromete” sunt, de asemenea, prezentate la rubricile informative.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro