Mesagerul.ro

Revolt? la Ambulan?a Teleorman! Asisten?ii medicali, “carne de t

Revolt? la Ambulan?a Teleorman! Asisten?ii medicali, “carne de t

În timp ce managerul Serviciului de Ambulan?? Teleorman, Vasile Diana Mihaela, are program de femeie l?uz?, adic? vine ?i pleac? de la serviciu atunci când “vrea

În timp ce managerul Serviciului de Ambulan?? Teleorman, Vasile Diana Mihaela, are program de femeie l?uz?, adic? vine ?i pleac? de la serviciu atunci când “vrea mu?chii ei”, asistentele medicale ?i ambulan?ierii au devenit “carne de tun” în lupta cu Coronavirusul. F?r? echipament de protec?ie adecvat, dota?i cu m??ti de parc? ar da un strat de lavabil? pe perete, cadrele medicale, la fiecare pas, î?i risc? via?a. A lor ?i a celor din jurul lor. Au devenit cele mai vulnerabile persoane. În orice moment sunt supuse pericolului. ?tiu când vin, dar nu au garan?ia c? mai ajung acas?, pe propriile picioare, la copiii, so?ii sau p?rin?ii ce îi a?teapt?.

În aceste zile de maxim? urgen??, provocate de Coronavirus, tot mai multe cadre medicale de la Ambulan?a Teleorman au ajuns la cap?tul puterilor. Nu ?tiu ce s? mai fac? pentru a-?i salva vie?ile. Autorit??ile nici nu au habar. Prefectura sau DSP Teleorman î?i ap?r? spinarea. Nimeni nu vrea s?-?i piard? func?ia, chiar dac? cineva ar trebui s? moar? pentru salariile lor de sute de milioane de lei vechi pe lun?. Nu au con?tiin?? ?i nici demnitate, în fa?a privilegiilor pe care func?iile le confer?.

“De?i am intrat în contact cu pacienta depistat? pozitiv la testul pentru Coronavirus, niciun cadru medical de la Ambulan?a Teleorman nu a fost testat. În schimb, cei de la UPU au fost izola?i ?i to?i au fost testa?i. Auzim, pe c?i neoficiale, c? protocolul nu prevede ca ?i noi, cei care transport?m pacien?ii cu suspiciune de Coronavirus, s? fim testa?i”, este mesajul trimis de c?tre o asistent? medical?.

Mai mult, un alt cadru medical, care a transportat-o la Spitalul din Alexandria pe b?trâna depistat? pozitiv cu Coronavirus, precizeaz? c? “nimeni din Serviciul de Ambulan?? Teleorman nu a sunat m?car s? o întrebe cum se simte”. Cu alte cuvinte, au fost l?sat? de izbeli?te, în voia sor?ii.

Concluzia este una simpl?: în timp ce anumi?i doctori ?i asisten?i medicali de la UPU Alexandria au fost izola?i într-un hotel luxos din municipiul re?edin?? de jude?, cadrele medicale de la SAJ Teleorman, care au intrat în contact cu femeia depistat? pozitiv, sunt izolate la domiciliu, al?turi de so?i sau copii, f?r? ca cineva s? se intereseze de s?n?tatea lor. ?i asta din cauza unor nemernici din Ministerul S?n?t??ii care, la ceas de sear?, ?i-au impus rubedeniile, amantele sau simpatiile, în fruntea unor institu?ii din jude?ul Teleorman.

copyright © 2021 mesagerul.ro