Mesagerul.ro

Rezervi?tii militari din Teleoman refuz? s? participe la ceremonia militar? organizat? de Ziua Armatei Române

Rezervi?tii militari din Teleoman refuz? s? participe la ceremonia militar? organizat? de Ziua Armatei Române

“L?sa?i, a?adar, deoparte orice frustrare, orice ambi?ie personal?, “orice p?rere de mâna a doua” (M. Kog?lniceanu), ca s? “ne ?inem hot?râ?i ?i uni?i sub mar


“L?sa?i, a?adar, deoparte orice frustrare, orice ambi?ie personal?, “orice p?rere de mâna a doua” (M. Kog?lniceanu), ca s? “ne ?inem hot?râ?i ?i uni?i sub marele ?i nobilul steag” al drept??ii sociale ?i unit??ii na?ionale, vineri, 25 Octombrie, în Pia?a-simbol al Victoriei!”, este îndemnul lansat de Mircea Dogaru, pre?edintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în rezerv? ?i în retragere.
Fo?tii militari din structurile MApN, MAI, SRI, SIE ?i STS spun c? nu va fi un miting împotriva cuiva, ci un miting pentru ceva, pentru dreptate social? ?i na?ional?, pentru c?, dup? 30 de ani, guvernan?ii s? în?eleag?, în sfâr?it, c? nu sunt Dumnezei n?scu?i în purpur?, ci oameni dintre noi, promova?i de noi prin vot, în slujba noastr?, pentru asigurarea constitu?ional? a unui nivel de trai decent pentru to?i cet??enii României.
La mitingul din 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, vor fi prezen?i ?i zeci de rezervi?ti din jude?ul Teleorman. Ace?tia declar? c? nemul?umirea este una general?, fa?? de lipsa solu?iilor ?i a rezultatelor concrete, luate de deciden?ii militari ?i politici, în privin?a elimin?rii inechit??ilor, abuzurilor legislative, precum ?i a discrimin?rilor la care sunt supu?i ?i care le creeaz? un sentiment de dezam?gire, frustrare ?i dezgust, fa?? de promisiunile repetate dar neonorate.
“Am luat decizia de a nu r?spunde (pentru prima dat?!) invita?iei organizatorilor la ceremonia militar? dedicat? s?rb?toririi ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI, din data de 25 octombrie, prin care, nici un rezervist nu va participa (din/în numele celor dou? Asocia?ii ale noastre-MApN ?i MAI), ca un prim gest de nemul?umire, exprimat public, la adresa conducerii Armatei Române dar ?i a deciden?ilor politici”, spun reprezentan?ii fo?tilor militari din jude?ul Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro