Mesagerul.ro

Salariul mediu net, în sc?dere u?oar?! Un teleorm?nean a câ?tigat cu 16 lei mai pu?in fa?? de luna precedent?

Salariul mediu net, în sc?dere u?oar?! Un teleorm?nean a câ?tigat cu 16 lei mai pu?in fa?? de luna precedent?

Ve?ti nu tocmai bune pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, industrie, construc?ii sau activit??i de servicii. Potrivit ultimului raport dat publicit??

Ve?ti nu tocmai bune pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, industrie, construc?ii sau activit??i de servicii. Potrivit ultimului raport dat publicit??ii de c?tre Direc?ia Jude?ean? de Statistic?, în luna august 2019, câ?tigul salarial mediu nominal net la nivelul jude?ului Teleorman a fost de 2.365 de lei, mai mic cu 0,67 % ( -16) fa?? de luna iulie 2019 ?i mai mare cu 8,78 % (+ 191) fa?? câstigul salarial mediu net din luna august 2018.

Pe sectoare de activitate, s-a realizat un câ?tig salarial mediu nominal net de:

  • 1952 lei în agricultur?, silvicultur?, piscicultur?, cu 2 % (+ 40 lei) mai mare fa?? de realiz?rile lunii august 2018;
  • 2069 lei în industrie ?i construc?ii, cu 10,1% (+ 318 lei ) mai mult fa?? de aceea?i perioad? a anului 2018;
  • 2561 lei în activitatea de servicii, cu 10,2% (+ 237 lei) mai mare fa?? de realiz?rile lunii august 2018;

copyright © 2020 mesagerul.ro