Mesagerul.ro

Sami Calot?, numit pre?edinte interimar ALDE Teleorman

Sami Calot?, numit pre?edinte interimar ALDE Teleorman

"Biroul Politic Executiv al ALDE a luat act de pierderea calit??ii de membru ALDE de c?tre parlamentarii care nu au respectat decizia BPEx din data de 20 februarie

"Biroul Politic Executiv al ALDE a luat act de pierderea calit??ii de membru ALDE de c?tre parlamentarii care nu au respectat decizia BPEx din data de 20 februarie 2020 privind neparticiparea la asigurarea cvorumului la ?edin?a de plen comun pentru învestirea Guvernului Orban", se arat? într-un comunicat de pres? al forma?iunii politice.

În consecin??, prin decizia membrilor BPEx, au fost f?cute numiri de pre?edin?i interimari la conducerea urm?toarelor filialelor din Prahova, Giurgiu, Hunedoara, Teleorman, Vâlcea , Suceava, Constan?a ?i Bucure?ti.

La Teleorman, mai marii ALDE au decis ca pân? la organizarea de alegeri interne s?-l numeasc? pre?edinte interimar pe Samuel Calot?. Astfel, Sami Calot? revine în forma?iunea politic? condus? de T?riceanu, dup? ce în luna septembrie a anului trecut î?i înaintase demisia din partid, pierzând ?i func?ia de vicepre?edinte. 

copyright © 2020 mesagerul.ro