Mesagerul.ro

?coala Gimnazial? “Mihai Viteazul” va intra într-un amplu proces de modernizare. Termenul de finalizare este de un an

?coala Gimnazial? “Mihai Viteazul” va intra într-un amplu proces de modernizare. Termenul de finalizare este de un an

La sfâr?itul lunii martie 2020 a fost dat ordinul de începere a lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii “Modernizare ?i repara?ii la ?coala Gimnazial? Mihai Vi

La sfâr?itul lunii martie 2020 a fost dat ordinul de începere a lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii “Modernizare ?i repara?ii la ?coala Gimnazial? Mihai Viteazul”, obiectiv finan?at în integralitate din bugetul local al municipiului Alexandria. Valoarea total? a proiectului se ridic? la 822 086 lei, din care 799 238 lei reprezint? repara?iile ?i, 22 848 lei, dot?rile. În cadrul acestui proiect vor fi executate urm?toarele lucr?ri: - înlocuirea par?ial? a vechii tâmpl?rii cu o tâmpl?rie mult mai performant? din punct de vedere termic ?i fonic; - repara?ii la învelitoare, inclusiv înlocuirea finisajului actual din ?igl? ceramic? uzat? cu un sistem agrementat similar, culoare identic? cu cea original?, inclusiv accesoriile aferente (jgheaburi, burlane, paraz?pezi etc.), care s? ofere o garan?ie îndelungat? ?i s? reduc? semnificativ lucr?rile de mentenan?? pe viitor; - izolarea termic? a podului cl?dirii, cu saltea de vat? mineral? ?i barier? contra vaporilor; - amenaj?ri interioare, respectiv lucr?ri de hidroizolare cu solu?ii bituminoase lichide monocomponente la pardoselile ?i, par?ial, la pere?ii subsolului/demisolului, precum ?i, la terasa exterioar?, zugr?veli cu vopsea lavabil? la interior, la pere?i ?i tavane, plase de protec?ie metalice, la interior, la ferestrele s?lii de sport, renovare la toate grupurile sanitare, înlocuire mobilier fix, racorduri, sifoane de pardoseal?, refacere finisaje: plac?ri cu gresie, faian?? ?i zugr?veli vopsea lavabil?. Conform proiectului, termenul de finalizare a lucr?rilor este de 12 luni de la data începerii. Proiectul prevede ?i dot?ri, constând în mese de laborator cu blat termorezistent (trei locuri) ?i mese cu blat din polipropilen? (trei locuri), care au fost deja achizi?ionate.

copyright © 2020 mesagerul.ro