Mesagerul.ro

Se împart banii jude?ului! CJ Teleorman, ?edin?? extraordinar? pentru repartizarea sumelor pe unit??i administrative

Se împart banii jude?ului! CJ Teleorman, ?edin?? extraordinar? pentru repartizarea sumelor pe unit??i administrative

Luni, 20 ianuarie, începând cu ora 14.00, consilierii jude?eni sunt convoca?i în ?edin?? extraordinar? pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA ?i cele din

Luni, 20 ianuarie, începând cu ora 14.00, consilierii jude?eni sunt convoca?i în ?edin?? extraordinar? pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA ?i cele din impozitul pe venit estimat, prim?riilor din Teleorman. Potrivit documentului, pe ordinea de zi se vor afla trei proiecte, ?i anume: hot?râre privind repartizarea pe unit??i administrativ-teritoriale a sumei ce reprezint? 20% din taxa pe valoare ad?ugat? ?i din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2021-2023, repartizarea pe unit??i administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei corespunz?toare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 ?i repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat? pentru finan?area cheltuielilor privind drumurile jude?ene, pe anul 2020 ?i estim?ri pentru anii 2021-2023.

Ini?iator este pre?edintele D?nu? Cristescu iar cele trei proiecte au primit avizul comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.

copyright © 2020 mesagerul.ro