Mesagerul.ro

Se întâmpl? la Ambulan?a Teleorman! Costume pentru zid?rie ?i g

Se întâmpl? la Ambulan?a Teleorman! Costume pentru zid?rie ?i g

Incredibil, dar adev?rat! Costumele folosite, în mod uzual, pentru gr?din?rit sau zid?rie sunt îmbr?cate de c?tre angaja?ii Serviciului de Ambulan? Teleorman pent

Incredibil, dar adev?rat! Costumele folosite, în mod uzual, pentru gr?din?rit sau zid?rie sunt îmbr?cate de c?tre angaja?ii Serviciului de Ambulan? Teleorman pentru a interveni în cazurile persoanelor suspecte de infectare cu Coronavirus. În ciuda nemul?umirilor si semnalelor de alarm? date de c?tre angaja?i, conducerea SAJ Teleorman pare c? nu în?elege tacâmul cu care se m?nânc? aceast? situa?ie destul de dificil?. 

Salaria?ii Ambulan?ei Teleorman reclam? faptul c?, de?i sunt în prima linie, cei care iau contact cu persoanele suspecte, nimeni nu îi protejaz?. Sunt foarte vulnerabili, în fa?a pandemiei de Coronavirus. Atât ei, cât ?i colegii lor, dar ?i familiile care îi a?teapt? acas?.  Angaja?ii solicit? condi?ii normale pentru desf??urarea activit??ii ?i cer conducerii institu?iei s? fie dota?i cu echipamente precum SMURDU-ul din jude?ul Teleorman.

"Face?i ceva sau vre?i s? ne omorâ?i?!", este mesajul de disperare al oamenilor care lucreaz? la Serviciul Jude?ean de Ambulan?? Teleorman ?i sunt expu?i în orice moment la contaminarea cu noul Coronavirus.

copyright © 2021 mesagerul.ro