Mesagerul.ro

Se întâmpl? la Nec?e?ti! Primarul B?n?seanu ?i ga?ca de consilieri amaneteaz? localitatea în favoarea unei firme acuzat? de ?pag?

Se întâmpl? la Nec?e?ti! Primarul B?n?seanu ?i ga?ca de consilieri amaneteaz? localitatea în favoarea unei firme acuzat? de ?pag?

La omul s?rac, nici boii nu trag. Cam a?a stau lucrurile ?i în comuna Nec?e?ti, declarat? cea mai s?rac? localitate din ?ar?. În lipsa unei viziuni din partea actu

La omul s?rac, nici boii nu trag. Cam a?a stau lucrurile ?i în comuna Nec?e?ti, declarat? cea mai s?rac? localitate din ?ar?. În lipsa unei viziuni din partea actualei conduceri, menit? s? alunge s?r?cia din comun?, cet??enii parc? sunt blestema?i s?-?i duc? povara pân? la cap?t. Aici, doar câ?iva oameni o duc bine. Îi numeri pe degetele de la o mân?. Frunta? la avu?ie este chiar primarul Marian B?n?seanu. Are avere cât trei sferturi din comun?. Despre planurile pentru dezvoltarea localit??ii nici nu poate fi vorba. Singurul proiect accesat de c?tre edil, în cei aproape patru ani de mandat, este “Înfiin?area re?elei de alimentare cu ap?, canalizare ?i sta?ie de epurare”. O afacere ce pare c?-i va mai aduce niscai beneficii primarului Marian B?n?seanu ?i a unei p?r?i din ga?ca sa, în special ale?i locali ?i prieteni buni. “Bani arunca?i pe apa din Nec?e?ti”, dup? cum declara un cet??ean. Gurile rele afirm? c? proiectul a fost ob?inut la interven?ia lui Adrian Gâdea, pre?edinte PSD Teleorman, la vremea respectiv? secretar de stat în ministerul Dezvolt?rii. Condi?ia era ca Marian B?n?seanu s? plece din ALDE ?i s? se înscrie în PSDS, fapt care s-a petrecut anul acesta. Valoarea total? a proiectului este în jur de 140 de miliarde de lei vechi, investi?ia urmând a fi finan?at? prin PNDL.  Pe hârtie! În realitate, lucrurile au cam luat o întors?tur? nea?teptat?. Inexplicabil? pentru mul?i. De?i, ini?ial, contribu?ia prim?riei Nec?e?ti trebuia s? fie de circa 5 miliarde de lei vechi, din motive pe care doar institu?iile statului le pot scoate la iveal?, valoarea a crescut atât de mult încât UAT-ul, mai devreme sau mai târziu, va intra în faliment. Concret, la câteva luni de la demararea lucr?rilor, mai precis, dup? mici scormoneli cu buldoexcavatorul pe uli?ele satului, consultantul, nimeni altul decât firma Anderssen din Ia?i, ai c?rei ac?ionari au fost aresta?i în trecut pentru ?pag?, pare c? nu ?i-a pierdut n?ravul ?i încearc?, din nou, marea cu degetul. La ultima ?edin?? de Consiliu Local, de acum câteva zile, ni?te figuri dubioase au încercat s?-i conving? pe unii dintre consilierii locali de bunele lor inten?ii. Citeste si: Boga?i, în cea mai s?rac? localitate din ?ar?! Primarul ?i viceprimarul din Nec?e?ti ?i-au acordat spor de 320 de milioane de lei În pledoarie, au inventat fel ?i fel de legi ap?rute între timp, prin care prim?ria este obligat? s? m?reasc? contribu?ia proprie, de pân? la cinci ori mai mult, adic? la 25 de miliarde de lei vechi. În caz contrar, apa ?i canalizarea în Nec?e?ti vor fi un vis frumos, pentru care prim?ria a scos din visterie miliarde de lei vechi pe studiile de fezabilitate ?i alte autoriza?ii. Cum era de a?teptat, primarul "Baroseanu" tot barosan r?mâne ?i a sus?inut inep?iile. ?tie el de ce ?i pentru ce! La fel ?i ga?ca domniei sale, din Consiliul Local, mai cu seam? c? doi dintre ale?ii locali din Nec?e?ti, ?omeri de profesie, au fost angaja?i, pe ultima sut? de metri, la firma care execut? lucrarea, f?r? a avea acest drept. C? de, ?i gura lor trebuie hr?nit?, dac? vrei s? voteze ca pro?tii satului. Potrivit unor surse din CL Nec?e?ti, în cazul celor doi exist? deja o plângere penal?. Revenind la subiect, este greu de în?eles ra?ionamentul pentru care primarul B?n?seanu vrea s? amaneteze comuna pentru ani buni de zile. Conform bilan?ului, UAT Nec?e?ti încaseaz?, din venituri proprii, undeva la 3 miliarde de lei vechi pe an. La un calcul simplu reiese c?, cel pu?in pentru 8 ani de zile, prim?ria va fi amanetat? la firma de consultan?? ?i, implicit, la societatea care efectueaz? lucr?rile, deloc str?in? de subiect. Concluzia este una simpl?: într-o comun? în care din cele aproximativ 800 de case, aproape jum?tate sunt nelocuite, iar mai bine de 80% dintre cet??eni sunt pensionari, viitorul celor 60 de elevi, cât mai sunt înscri?i la ?coala din localitate, este unul sumbru. Cât despre primarul B?n?seanu, nu ar fi multe de comentat. Atât poate c? mai mult nu-l duce capul!

copyright © 2020 mesagerul.ro