Mesagerul.ro

Se redeschide Târgul s?pt?mânal de la Ro?iorii de Vede. Reguli

Se redeschide Târgul s?pt?mânal de la Ro?iorii de Vede. Reguli

Consiliul Local pentru Situa?ii de Urgen?? Municipiul Ro?iori de Vede, întrunit în ?edin?? extraordinar? online în ziua de mar?i, 23 iunie 2020, a hot?rât redesc

Consiliul Local pentru Situa?ii de Urgen?? Municipiul Ro?iori de Vede, întrunit în ?edin?? extraordinar? online în ziua de mar?i, 23 iunie 2020, a hot?rât redeschiderea Târgului s?pt?mânal municipal, începând cu data de 26 iunie 2020. Sunt permise la comercializare produsele agricole, produsele industriale (scândur?, tabl?, feroase, îmbr?c?minte ?i alte articole textile, înc?l??minte, obiecte de uz gospod?resc ?.a.), mobil?, legume, fructe ?i p?s?ri. Nu sunt acceptate la comercializare produsele second hand. În incinta târgului este obligatorie purtarea m??tii ?i p?strarea distan?ei de 1,5 metri între persoane. La intrarea în târg se va efectua un triaj observa?ional ?i nu se va permite accesul persoanelor care prezint? simptome de infec?ie respiratorie (tuse, str?nut, rinoree) sau temperatura corporal? este mai mare 37,30 C. Pentru buna desf??urare a activit??ilor ?i evitarea aglomera?iei, în Târgul s?pt?mânal vor fi amenajate culoare de acces ?i de circula?ie. Serviciul A.D.P.P. din cadrul Prim?riei Municipiului Ro?iori de Vede va asigura dezinfec?ia aleilor ?i a mobilierului urban din incinta târgului.

copyright © 2020 mesagerul.ro