Mesagerul.ro

Senator Carmen Dan:

Senator Carmen Dan: "Acuza?iile lui Iohannis privind în?elegerile conducerii cu privire la autonomia ?inutului Secuiesc PSD sunt nefondate"

Senatorul PSD, Dan Carmen, a lansat un atac pe Facebook la adresa pre?edintelui Klaus Iohannis, chiar în ziua în care, în Senat, s-a votat împotriva autonomiei ?
Senatorul PSD, Dan Carmen, a lansat un atac pe Facebook la adresa pre?edintelui Klaus Iohannis, chiar în ziua în care, în Senat, s-a votat împotriva autonomiei ?inutului Secuiesc. "A câ?tigat cu peste 65% alegerile preziden?iale în fa?a candidatului PSD în toamna trecut?. Nu mai e nimic de zis pe subiectul ?sta, din p?cate. Se afl? la al doilea mandat de pre?edinte al republicii. Cu alte cuvinte, miz? electoral? personal? nu mai exist?. Este, îns?, fost ?i viitor membru de partid, asta e clar! Guvernului lui, ?ara lui, regulile lui. Uite a?a profit? penelistul Iohannis de orice prilej pentru a încerca s? aduc? procente partidului s?u, care, aflat la guvernare, în plin? pandemie epidemiologic?, scade în sondaje. ?tiu, neinteresante p?rerile politice ?i sondajele electorale în aceast? perioad?, dar parc? era nevoie de stare de urgen?? pentru a afla c? ?ara asta are pre?edinte. Tare curioas? sunt s? aflu câte interven?ii televizate (declara?ii, conferin?e ?i mai pu?ine) a avut Iohannis în primul s?u mandat. Cu alte cuvinte, acuza?iile lui Iohannis privind în?elegerile conducerii PSD cu al?i pre?edin?i de state sau de partide privind autonomia ?inutului secuiesc sunt nefondate, indiferent de nivelul de informare pe care-l de?ine pre?edintele. P?cat c? prin toamn? nu f?cea astfel de declara?ii, despre în?elegeri. Acum s?-l cread? cine are timp! În final, înainte de a reveni cu to?ii la adev?ratele probleme ale ??rii, voiam s? v? anun? c? ast?zi, în plenul Senatului, s-a votat masiv pentru raportul de respingere ?i împotriva propunerii legislative privind statutul de autonomie al ?inutului secuiesc", a scris Carmen Dan.

copyright © 2020 mesagerul.ro