Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu: Ce ne indic? primul tur de la preziden

Senator Eugen Pîrvulescu: Ce ne indic? primul tur de la preziden

Procentajul ob?inut de PNL la Teleorman, în primul tur al alegerilor preziden?iale, de peste 30 la sut? din voturile valabil exprimate de teleorm?neni pentru candi

Procentajul ob?inut de PNL la Teleorman, în primul tur al alegerilor preziden?iale, de peste 30 la sut? din voturile valabil exprimate de teleorm?neni pentru candidatul liberal Klaus Iohannis, ar putea fi considerat? cea mai bun? pondere la vot, din ultimii 10 ani, cel pu?in, dar nu ?i suficient?.

Inten?iile de vot pentru PNL s-au reflectat, astfel, în voturi, ceea ce a provocat frisoane principalului partid contracandidat care simte c?-i fuge ?i Puterea local? de sub picioare.

Comparând rezultatele din primul tur al alegerilor preziden?iale cu cele ob?inute în urm? cu aproximativ ?ase luni, la alegerile europarlamentare, când PNL Teleorman a avut 26,67 la sut? din voturile valabil exprimate, la o prezen?? la vot asem?n?toare cu cea înregistrat? duminic?, 10 noiembrie, se poate observa o cre?tere evident? a poten?ialului nostru politic cu peste trei procente, ?i cu aportul prin vot al simpatizan?ilor de centru-dreapta care s-au reg?sit în politicile liberale.

Acest lucru denot? faptul c? teleorm?nenii nu mai vor pove?ti  fantasmagorice ?i nici promisiuni de?arte, ci î?i doresc schimbarea în bine a vie?ii lor ?i a comunit??ilor din care fac parte. 

Extrapolând, în situa?ia în care ?i la europarlamentare, ?i la preziden?iale, determinant în alegerea op?iunii de vot fiind partidul ori alian?a din care provine sau de care este sus?inut candidatul. Astfel,dac? alegerile locale din iunie 2020 s-ar ?ine în dou? tururi de scrutin, a?a cum PNL inten?ioneaz?,la Teleorman num?rul primarilor PSD s-ar înjum?t??i, cel pu?in, întrucât politicile populiste s-au dovedit a fi p?guboase, iar falsul na?ionalism care a degenerat ?i în declara?ii xenofobe, începe s? fie sanc?ionat drastic prin vot.

Cât prive?te rezultatul ob?inut în primul tur electoral pentru Klaus Iohannis, de c?tre PNL Teleorman, acesta mai arat? c? ?i în jude?ul nostru se simte nevoia de schimbare ?i de normalitate, atât în plan social, cât ?i în plan economic ?i investi?ional.

În ceea ce prive?te cel de-al doilea tur de scrutin, PNL Teleorman conteaz? pe mobilizarea întregului electorat de centru-dreapta, pe 24 noiembrie, pentru ca împreun? s? oprim s?r?cirea sistematic? a acestui jude?.

Estemomentul s? ar?t?m c? suntem o for?? electoral?, c? avem capacitatea de a ac?iona prin vot masiv, în cel de-al doilea tur de scrutin electoral, la alegerile preziden?iale, ?i pentru salvarea acestui jude?, votând candidatul liberal, Klaus Iohannis.

Votul pentru pre?edintele ??rii, candidatul liberal Klaus Iohannis, este nu doar o garan?ie de normalitate ?i în jude?ul Teleorman, ci ?io bun? oportunitate de a schimba în bine via?a teleorm?nenilor, prin  atragerea de investi?ii private care s? ofere noi perspective socio-economice de dezvoltare ?i de cre?tere a nivelului de trai.

Pre?edinte PNL Teleorman, senator Eugen Pîrvulescu

copyright © 2020 mesagerul.ro