BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu: De ce cu bani mai mul?i, tr?im mai prost!?

Senator Eugen Pîrvulescu: De ce cu bani mai mul?i, tr?im mai prost!?

Analizele ?i studiile economice arat? destul de clar c? ultimii trei ani de guvernare au fost un dezastru în lan? pentru România, în ciuda cre?terilor de venitur

Analizele ?i studiile economice arat? destul de clar c? ultimii trei ani de guvernare au fost un dezastru în lan? pentru România, în ciuda cre?terilor de venituri salariale ?i de pensii care au produs doar un iluzoriu trai mai bun. Cheltuielile statului au crescut cu 40 la sut? doar cu majorarea salarial? din sectorul bugetar ?i a punctului de pensie.

OUG 114 care a confiscat, la bugetul public, profiturile companiilor energetice ?i, în ansamblu, a destabilizat pia?a intern?, a îngenuncheat mediul de afaceri neconsultat de decidentul politic, producând crize pe pie?ele multor sectoare economice, precum cel energetic care ?i ast?zi persist?.

O alt? consecin?? a OUG 114 este aceea c? România a ajuns s? importe gaze naturale la cele mai mari pre?uri fa?? de ??rile din regiune, dar chiar ?i a?a, pre?urile de pe pia?a autohton? au ajuns s? fie mai mari decât cele de import.

Totodat?, niciun proiect mare de infrastructur? nu a fost început în ultimii trei ani ?i nicio c?r?mid? nu s-a pus la vreunul dintre cele opt spitale regionale promise în 2016, în programul PSD de guvernare. Mai mult ?ansele de finan?are ale acestora r?mân incerte.

Anul trecut deficitul bugetar al României era de 3,02 la sut? din PIB, dup? metodologia ESA, fiind al doilea cel mai ridicat din UE, dup? cel din Cipru, potrivit datelor Eurostat.

În 2019, în primele opt luni, deficitul bugetar al României a fost de 2,1 la sut?, ceea ce, potrivit speciali?tilor, va pune un mare semn de întrebare în privin?a încadr?rii în ?inta de deficit din acest an ?i va fi aproape imposibil? în anii care vor urma, pe fondul impactului noilor major?ri de pensii.

“Geam?nul” deficitului bugetar, ?i-anume deficitul de cont curent, a crescut în primele ?apte luni ale acestui an cu 24 la sut? fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut, s?rind de ?ase miliarde de euro, ceea ce a determinat speciali?tii s? prognozeze c? deficitul de cont curent care arat?, în fapt, costurile de împrumut, s? dep??easc? 5 la sut? din PIB înacest an.

“Ruda” apropiat? a deficitului de cont curent, ?i-anume deficitul comercial din care se alimenteaz? deficitul de cont curent, arat? tot dezechilibrat comercial, de?i în primele opt luni ale acestui an exporturile României au fost mai mari de cât importurile cu 10,8miliarde de euro, ajungând ca pe fondul sc?derii dinamicii exporturilor în ultimele dou? treimestre ale anului în curs, s? creasc? la circa 60 la sut?.

Infla?ia este ?i aceasta de dou? ori mai mare decât a oric?rui alt stat din UE, dup? ce în 2016 coborâse la nivelul de 1,5 la sut?, pentru ca, dup? doar doi ani, în anul 2018, s? urce la 4,6 la sut?.

?inta ratei anuale a infla?iei, în 2019, este de 4,2 la sut?, iar în 2020 ar urma s? coboare spre 3,4 la sut?, dar cu mult peste cât înregistra la finele anului 2016.

Toate aceste elemente relefiate în analizele ?i studiile speciali?tilor r?spund, de fapt, la întrebarea de ce tr?im mai prost cu mai mul?i bani în buzunar. Sc?derea puterii de cump?rare în România ?i scurt-circuitarea economiei române?ti au condus, inevitabil, spre acest deznod?mânt, provocând doar un iluzoriu trai mai bun, dar cu un cost de via?? mult prea mare pentru majoritatea românilor.

România are nevoiede o schimbare în bine, dup? dezastrul populist produs de PSD, iar aceasta se va concretiza sub Guvernul PNL condus de Ludovic Orban, care va putea redresa economia româneasc? prin repunerea în func?iune a motoarelor menite s? alimenteze produsul intern brut ?i, implicit, s? creasc? nivelul de trai al românilor, în mod real.

Pre?edinte PNL Teleorman, senator Eugen Pîrvulescu

copyright © 2020 mesagerul.ro