Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu, izolat la domiciliu pentru 14 zile. PNL Teleorman î?i suspend? activitatea pe termen nelimitat

Senator Eugen Pîrvulescu, izolat la domiciliu pentru 14 zile. PNL Teleorman î?i suspend? activitatea pe termen nelimitat

În urma diagnostic?rii pozitive a senatorului Vergil Chi?ac, la testarea efectuat? pentru depistarea infec?iei cu Coronavirus, s-a luat m?sura ca to?i senatorii s?

În urma diagnostic?rii pozitive a senatorului Vergil Chi?ac, la testarea efectuat? pentru depistarea infec?iei cu Coronavirus, s-a luat m?sura ca to?i senatorii s? fie testa?i ?i s? intre în autoizolare, pe o durat? de 14 zile, conform procedurilor stabilite în cazul acestui tip de epidemie.   

În consecin??, facem cunoscut faptul c? activitatea politic? ?i ac?iunile programate de c?tre filiala jude?ean? a PNL Teleorman sunt suspendate, pe o durat? nedeterminat?, pentru eliminarea oric?rui poten?ial risc de contaminare.

Totodat?, pre?edintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu, a hot?rât ca organiza?iile PNL s? sisteze interac?iunile cu electoratul ?i s? fie respectate întocmai m?surile autorit??ilor pentru a se evita r?spândirea virusului.

copyright © 2020 mesagerul.ro