Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu:

Senator Eugen Pîrvulescu: "Ministerul Finan?elor este obligat s? se împrumute pentru a astupa g?urile incomensurabile l?sate de PSD"

Senatorul Eugen Pîrvulescu a prezentat vineri, într-o conferin?? de pres?, desf??urat? la sediul PNL Teleorman, principalele realiz?ri ale Executivului condus de

Senatorul Eugen Pîrvulescu a prezentat vineri, într-o conferin?? de pres?, desf??urat? la sediul PNL Teleorman, principalele realiz?ri ale Executivului condus de Ludovic Orban, în cele trei luni de guvernare. Liderul liberalilor din jude? a declarat c? partidul pe care îl reprezint?  a reu?it, într-o perioad? relativ scurt?, s? relanseze economia prin eliminarea supraaccizei la carburan?i iar ast?zi, România are cei mai ieftini carburan?i din Uniunea European?, a salvat Pilonul 2 de Pensii, a majorat salariul minim pe economie, a eliminat supraimpozitarea contractelor part-time, a abrogat ordonan?a privind plata defalcat? a TVA ?i a rambursat TVA ?i multe alte decizii în sprijinul cet??enilor.

Referitor la mult mediatizatul subiect al împrumuturilor din ultima perioad?, senatorul Pîrvulescu a precizat c? “toate aceste datorii au fost f?cute pentru a astupa g?urile incomensurabile l?sate de PSD în ultimii trei ani”.

“Ministrul Florin Câ?u, spune Pîrvulescu, este for?at s? fac? aceste împrunuturi. Îns?, lucrul cel mai important este c? ministerul Finan?elor se împrumut? la dobânzi mult mai mici fa?? de PSD. Sunt date certe, pe care nimeni nu poate s? le conteste”.

Totodat?, acesta a f?cut referire la ordonan?a de urgen?? pentru decontarea interven?iilor medicale din programele de S?n?tate, în acelea?i condi?ii din sistemul sanitar public, pentru pacien?ii care aleg servicii medicale private, declarând c? s-a eliminat coplata ?i contribu?iile personale pentru serviciile medicale, atât la stat, cât ?i la privat, ?i s-a rezolvat problema transportului ?colar, în sensul c? elevii vor circula gratuit, începând cu anul ?colar 2020-2021 pe baza carnetului de elev.

În cadrul conferin?ei de pres?, liderul liberarilor din Teleorman a mai precizat c? procesul pentru desemnarea celor mai buni candida?i pentru prim?riile din municipii, ora?e ?i comune este în plin? desf??urare.

“La momentul de fa??, în patru ora?e din jude? se efectueaz? cercet?ri sociologice cu scopul de a-l identifica pe cel mai bun candidat la prim?rie. La Turnu M?gurele, lucrurile sunt tran?ate, în sensul ca Biroul Politic al partidului l-a desemnat pe Claudiu Cr?cea candidat la prim?ria ora?ului de la malul Dun?rii”.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro