Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu:

Senator Eugen Pîrvulescu: "Recursul compensatoriu a fost abrogat, am eliminat supraacciza la carburan?i ?i supraimpozitarea contractelor part-time"

Partidul Na?ional Liberal continu? s? repare reglement?rile legislative care s-au dovedit a fi defectuoase ?i p?guboase pentru popula?ie ?i pentru economia na?ional

Partidul Na?ional Liberal continu? s? repare reglement?rile legislative care s-au dovedit a fi defectuoase ?i p?guboase pentru popula?ie ?i pentru economia na?ional?.

Miercuri, Plenul Camerei Deputa?ilor a votat, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, eliminarea supra-accizei la carburan?i ?i eliminarea supraimpozit?rii contractelor part-time, toate acestea fiind ini?iative ale PNL ?i promovate de Guvernului Orban.

În consecin??, a?a cum era firesc, proiectul de lege privind abrogarea legii recursului compensatoriu de pe urma c?ruia au beneficiat zeci de mii de de?inu?i, care în mare parte au recidivat prin comiterea de noi omoruri, violuri ?i tâlh?rii, a fost votat Plenul Camerei Deputa?ilor cu 272 voturi “pentru” ?i doar 5 ab?ineri, corectându-se, astfel, o lege care s-a dovedit a fi nefast? pentru România, cât ?i pentru siguran?a ?i integritatea cet??eanului.

Referitor la modificarea Codului Fiscal în ceea ce prive?te eliminarea supraccizei la carburan?i ?i a supraimpozit?rii  contractelor part-time, proiectul de lege a fost adoptat cu 280 de voturi “pentru”, un vot împotriv? ?i dou? ab?ineri, ceea ce este un câ?tig real pentru întreaga popula?ie. ?i aceasta pentru c?, din luna ianuarie 2020, românii vor avea la pomp? carburan?i mai ieftini, iar,  implicit, acest lucru se va reflecta ?i în reducerea pre?urilor la produsele alimentare de la raft, în principal, majorate ?i din cauza costurilor prea mari de transport, ca urmare a supracciz?rii carburan?ilor.

A?adar, odat? cu intrarea în vigoare a acestor importante proiecte de lege, adoptate miercuri, 4 decembrie, prin vot covâr?itor, în Camera Deputa?ilor, PNL a deschis drumul spre normalitate, unde statul protejeaz? cet??eanul, iar cet??eanul are încredere în mecanismele de func?ionare ale statului.

Astfel, Guvernul PNL demonstreaz? ?i arat? c? a început, deja, s? munceasc? pentru români ?i doar în interesul românilor.

  Senator Eugen Pîrvulescu, pre?edinte al PNL Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro