BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu:

Senator Eugen Pîrvulescu: "Vom câ?tiga majoritatea prim?riilor ?i pre?edin?ia CJ Teleorman”

PNL Teleorman se preg?te?te s? intre în linie dreapt? pentru alegerile locale. Încep s? prind? contur echipele de campanie, iar organiza?iile locale î?i fac, dej

PNL Teleorman se preg?te?te s? intre în linie dreapt? pentru alegerile locale. Încep s? prind? contur echipele de campanie, iar organiza?iile locale î?i fac, deja, calculele pentru stabilirea candida?ilor cu ?anse reale la func?iile de prim?ri.

“Suntem preg?ti?i pentru orice tip de scrutin electoral. Desigur c? agreem ?i sus?inem alegerile din dou? tururi, dar credem c? ?i în cazul alegerilor dintr-un singur tur putem câ?tiga majoritatea prim?riilor ?i putem ob?ine  majoritatea în consiliul jude?ean, pentru c? avem ca obiectiv, implicit, câ?tigarea consiliului jude?ean. Cred cu t?rie acest lucru pentru c? electoratul teleorm?nean nu mai înghite gogo?ile pesediste ?i promisiunile de?arte, dorind o schimbare în bine în localit??ile unde tr?iesc ?i muncesc. Personal, m? voi implica întru-totul pentru a avea cei mai buni candida?i la prim?rii ?i am speran?a, realist vorbind, c? avem oportunitatea s? câ?tig?m ?i prim?rii din zona urban?”, a spus pre?edintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu.

La rândul lor, organiza?iile locale liberale se mobilizeaz? ?i sus?in demersul PNL de a avea alegeri locale din dou? tururi ?i de declan?are a alegerilor anticipate, pentru a cur??a ?i jude?ul Teleorman de infamul pesedism. De altfel, ?i la finele anului trecut pre?edintele PNL Teleorman, senatorul Pîrvulescu, declara, în cadrul unei conferin?e de pres?, c? în privin?a sa, “menirea de zi de zi este aceea de a cur??a jude?ul de PSD, în a?a fel încât, ?i în Teleorman s? guverneze oameni capabili, oameni competen?i, pentru c? ne dorim foarte mult ca jude?ul Teleorman s? intre pe harta acelor jude?e în dezvoltare".

 

copyright © 2020 mesagerul.ro