Mesagerul.ro

?Senatorul Eugen Pîrvulescu, gând r?u pentru directorii de inst

?Senatorul Eugen Pîrvulescu, gând r?u pentru directorii de inst

Vremuri grele pentru actualii directori de deconcentrate din jude?ul Teleorman. În perioada urm?toare, to?i cei care au ajuns în func?ie pe criterii politice


Vremuri grele pentru actualii directori de deconcentrate din jude?ul Teleorman. În perioada urm?toare, to?i cei care au ajuns în func?ie pe criterii politice vor pleca acas?. Peste 99% dintre directorii de deconcentrate din Teleorman vor fi demi?i. Afirma?ia a fost f?cut? de c?tre senatorul Eugen Pîrvulescu, pre?edintele PNL Teleorman, într-o conferin?? de pres? desf??urat? la sediul forma?iunii politice din municipiul Alexandria.

Totodat?, liderul liberal a criticat-o în termeni extem de duri pe Viorica D?ncil?, personaj care, spune acesta, nu a f?cut nimic pentru jude?ul Teleorman în perioada cât a de?inut func?ia de premier. De criticile pre?edintelui Pîrvulescu nu au sc?pat Adrian Gâdea sau D?nu? Cristescu. Despre cei doi, liberalul a precizat c? “sunt copila?i de mingi”, referindu-se la unele post?ri f?cute pe o pagin? de socializare.

Referitor la alegerile preziden?iale de duminic?, Pîrvulescu a declarat c? PNL Teleorman a f?cut o campanie electoral? normal?, din casa-n cas?, ?i este convins c? pre?edintele Klaus Iohannis va ob?ine un scor electoral istoric, în jude?ul Teleorman, de aproximativ 35%.

În discursul s?u, demnitarul a f?cut referire ?i la situa?ia de la Serviciul de Ambulan?? Teleorman, institu?ie r?mas? f?r? manager. Acesta a spus c? a sunat la ministerul S?n?t??ii ?i a primit asigur?ri c? totul se va rezolva în câteva zile, iar oamenii î?i vor încasa lefurile la timp.

copyright © 2021 mesagerul.ro