Mesagerul.ro

Senatorul Eugen Pîrvulescu sprijin? legumicultorii din Teleorman. Secretarul de stat ?tefan Gheorghe, în mijlocul cultivatorilor de legume din jude?

Senatorul Eugen Pîrvulescu sprijin? legumicultorii din Teleorman. Secretarul de stat ?tefan Gheorghe, în mijlocul cultivatorilor de legume din jude?

În urma invita?iei transmise de c?tre senatorul liberal Eugen Pîrvulescu, ast?zi, 6 mai, a avut loc întâlnirea la sediul Direc?iei Agricole Teleorman între secr
În urma invita?iei transmise de c?tre senatorul liberal Eugen Pîrvulescu, ast?zi, 6 mai, a avut loc întâlnirea la sediul Direc?iei Agricole Teleorman între secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, ?tefan Gheorghe, ?i reprezentan?i ai legumicultorilor teleorm?neni, respectiv ai Direc?iei pentru Agricultur? ?i ANIF. Au fost discutate teme precum înscrierea în Programul “Tomata” ?i m?surile imediate de sus?inere a agriculturii române?ti. La finalul acestei întâlniri, senatorul Eugen Pîrvulescu a concluzionat: "Cred c? întâlnirea de ast?zi a avut un rol benefic pentru ambele p?r?i, întrucât problemele legumicultorilor no?tri au fost aduse la cuno?tin?a celor din minister, prin secretarul de stat Gheorghe ?tefan, iar la rândul lor ace?tia au fost informa?i în mod direct ?i explicit despre beneficiile Programului Tomata, ?i nu numai. Asemenea întâlniri de lucru ar trebui periodic repetate pentru a putea ob?ine rezultatele scontate, indiferent de domeniul de activitate”. Secretarul de stat, Gheorghe ?tefan, ?i-a încheiat vizita în Teleorman la sta?ia antigrindin? de la Furcule?ti.

copyright © 2020 mesagerul.ro