Mesagerul.ro

Serbare cu cântece ?i poezii de iarn?, organizat? de membrii Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria

Serbare cu cântece ?i poezii de iarn?, organizat? de membrii Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria

În fiecare an, la 6 decembrie îl s?rb?torim pe Sfântul Nicolae. El este unul dintre cei mai cunoscu?i ?i iubi?i sfin?i ai cre?tin?t??ii. Sfântul Nicolae este

În fiecare an, la 6 decembrie îl s?rb?torim pe Sfântul Nicolae. El este unul dintre cei mai cunoscu?i ?i iubi?i sfin?i ai cre?tin?t??ii.

Sfântul Nicolae este p?rintele spiritual al tuturor copiilor ?i al Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria-Centrul de zi Sf. Teodor care împline?te 13 ani de la înfiin?are. În unele zone din ?ar?, în aceast? zi oamenii aduc în cas? ramuri de pomi fructiferi pe care le pun în ap? lâng? icoane.

Dac? pân? la sfâr?itul anului crengu?ele înfloresc înseamn? c? anul viitor va fi rodnic.

În aceast? zi, Sfântul Nicolae sose?te pe calul alb vestind iarna ?i ofer? copiilor cumin?i multe daruri.

Copiii neascult?tori primesc câte o nuielu??.

Din secolul al 12 lea aceast? zi a devenit ziua darurilor ?i a actelor caritabile.

Membrii Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria au organizat o Serbarea cu cântece ?i poezii de iarn?, colinde interpretate de C?t?lin Mihai. A fost o atmosfer? cald?, magic? ?i plin? de veselie.

Al?turi de ace?tia au fost elevii Clasei preg?titoare D condu?i de doamna înv???toare Rizea M?d?lina ?i elevii clasei a III-a A condu?i de doamna înv???toare Mihai Monica de la ?coala ?tefan cel Mare din Alexandria.

Copiii au prezentat câte un moment artistic de iarn?, au adus daruri pentru copiii speciali ?i multe gânduri bune.

Invitatul de onoare al serb?rii  a fost Mo? Cr?ciun, fratele Sfântului Nicolae care a dorit s?-i cunoasc? pe copiii ?i s? le ofere daruri de Cr?ciun.

E minunat în aceste zile când se apropie Na?terea Mântuitorului Iisus s? fim mai buni, toleran?i, genero?i ?i s? ne îndrept?m privirea spre oamenii nevoia?i, bolnavi, b?trâni, speciali.

Elena T?nase,

Pre?edinte Asocia?ia Dai o ?ans? Alexandria

copyright © 2020 mesagerul.ro