Mesagerul.ro

Situa?ie tensionat? la Spitalul “Caritas”. Medicii vor refuza s

Situa?ie tensionat? la Spitalul “Caritas”. Medicii vor refuza s

Medicii ?i cadrele medicale de la Spitalul “Caritas”, din municipiul Ro?iorii de Vede, contest? decizia Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? prin care

Medicii ?i cadrele medicale de la Spitalul “Caritas”, din municipiul Ro?iorii de Vede, contest? decizia Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? prin care unitatea spitaliceasc? va fi transformat? în Centru tampon pentru tratarea bolnavilor cu Coronavirus. În cadrul unei ?edin?e fulger, convocat? în aceast? diminea?? de c?tre Managerul Lucian Alexe, ?efii de sec?ii ?i-au exprimat nemul?umirea fa?? de hot?rârea adopat? ?i spun c? nimeni nu i-a întrebat nimic, fiind pu?i efectiv în fa?a faptului împlinit. Ace?tia i-au cerut managerului s? trimit? o scrisoare de protest Ministerului S?n?t??ii ?i Direc?iei de S?n?tate Public? Teleorman, în care s? se specifice c? refuz? primirea de bolnavi cu COVID-19. Motivul principal este acela c? Spitalul nu dispune de aparatura de specialitate, fapt ce reprezint? un real pericol pentru ei ?i bolnavi, ?i nici de echipamente cu care ace?tia s? poat? face fa?? luptei cu coronavirusul, iar în cadrul institu?iei este încadrat un singur medic infec?ionist.

Potrivit declara?iei oamenilor din Spitalul „Caritas”, la finalul discu?iilor, ?eful ATI ar fi anun?at c? î?i depune demisia.

copyright © 2020 mesagerul.ro