Mesagerul.ro

Spectacol ?i invita?i de excep?ie, de “Ziua comunei Suhaia”. Lupt?torul C?t?lin Moro?anu, luat cu asalt de cei mai mici fii ai satului

Spectacol ?i invita?i de excep?ie, de “Ziua comunei Suhaia”. Lupt?torul C?t?lin Moro?anu, luat cu asalt de cei mai mici fii ai satului

Sala de spectacole a Casei de Cultur? din comuna Suhaia s-a dovedit neînc?p?toare pentru cei peste 500 de cet??eni care au participat la evenimentul dedicat Zi

Sala de spectacole a Casei de Cultur? din comuna Suhaia s-a dovedit neînc?p?toare pentru cei peste 500 de cet??eni care au participat la evenimentul dedicat Zilei comunei. Într-o atmosfer? prietenoas?, relaxat? ?i plin? de entuziasm ?i într-o organizare de excep?ie, gra?ie conducerii administra?iei publice locale, suh?ienii au s?rb?torit 12 ani de la prima edi?ie a celui mai important eveniment din via?a comunit??ii. Printre invita?i s-au num?rat jurnali?tii Oreste Teodorescu ?i Oana St?nciulescu, senatorul Badea Viorel, ales în circumscrip?ia electoral? pentru cet??enii români din afara ??rii ?i Cristi Barbu, fost primar al comunei, actualmente secretar general adjunct al PNL, cel care, în anul 2008, organiza pentru prima dat? acest eveniment. Îns?, momentul mult a?teptat a fost apari?ia pe scen? a lupt?torului C?t?lin Moro?anu, supranumit “Moartea din Carpa?i”, spre bucuria tuturor copiilor care l-au luat cu asalt pentru a ob?ine un autograf.

La începutul manifest?rilor, primarul Polexia Barbu, dup? ce le-a mul?umit cons?tenilor pentru c? sunt prezen?i într-un num?r a?a de mare, a înmânat “Diplome de Excelen??” tinerilor care au ajuns la vârsta majoratului ?i „Diplome de Aur”, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de c?s?torie.

S?rb?toarea a debutat cu un impresionant program artistic oferit de cei mai mici fii ai satului, pre?colari ?i ?colari la unit??ile de înv???mânt din comuna Suhaia, îndelung aplauda?i de p?rin?i sau bunici. Pentru c? în Sala de Spectacole nu mai aveai loc s? arunci un ac, organizatorii au decis ca reprezenta?ia s? continue în aer liber, mai cu seam? c? soarele dogorea mai ceva ca în lunile de var?.

Au cântat ?i încântat auditoriul Virginica Neagu, una dintre cele mai apreciate soliste de muzic? popular? din Teleorman, Vasile Leonard Petcu, Constantin M?gureanu, Mariana C?pit?nescu, dar ?i Delia Barbu, Marian Medregoniu sau Zorina B?lan.

?i de data aceasta, a?a cum se întâmpl? cu ocazia tuturor manifest?rilor cultural artistice din Suhaia, sumele pentru organizarea evenimentului au fost suportate de c?tre Cristi Barbu, secretar general adjunct al PNL ?i fost primar al localit??ii.

copyright © 2020 mesagerul.ro