Mesagerul.ro

STEMKIT 4 Schools-un nou proiect Erasmus+, la Colegiul Na?ional Pedagogic

STEMKIT 4 Schools-un nou proiect Erasmus+, la Colegiul Na?ional Pedagogic "Mircea Scarlat"

?n perioada 1.10.2019 -30.09.2021, Colegiul Na?ional Pedagogic” Mircea Scarlat ” din Alexandria, va  participa, în calitate de partener, într-un nou proiec

?n perioada 1.10.2019 -30.09.2021, Colegiul Na?ional Pedagogic” Mircea Scarlat ” din Alexandria, va  participa, în calitate de partener, într-un nou proiect Erasmus+K2 “Advancing programming, STEM and IoT understanding in the classroom through DIY computer kits”, al?turi de ECAM-EPMI ( Fran?a),DANMAR-COMPUTERS(Polonia), M.K.INNOVATIONS( Cipru), ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS ETAIREIA(Grecia) ?i  PROJETO SCHOLE LDA (Portugalia).

Noul proiect Erasmus +  are drept scop realizarea unor modalit??i ?i instrumente  de implicare a elevilor în programarea STEM,nu în sensul de a prelungi timpul petrecut de c?tre ace?tia  în fa?a calculatorului,ci prin corelarea dintre lumea on-line ?i cea off -line, sub form? de joc,în idea de a se crea un mediu s?n?tos ?i atractiv de înv??are.

Obiectivul principal va fi atins prin realizarea urm?toarelor rezultate:

- construirea ?i utilizarea computerului DIY în sala de clas?;

-realizarea unor kit-uri electronice  pentru acesta;

-proiectarea ?i dezvoltarea unui curriculum ?i a unor planuri de lec?ii pentru utilizarea computerului STEMKIT DIY;

-conceperea unui ghid al profesorilor, a unui portal de înv??are;

-formarea unui STEAMKIT- club virtual.

Copiii de ast?zi s-au n?scut  într-o er? a tehnologiei ?i se estimeaz? c? 90% dintre job-urile viitorului vor fi în domeniul IT ?i, ca urmare, este necesar ca elevii  s? dobândeasc? competen?ele tehnologice  de codificare, de baz?.

Coordonator proiect:

Prof. Eliza Sotirescu

copyright © 2020 mesagerul.ro