Mesagerul.ro

Surprize inspirate de meseria viitorului pentru cei peste 190 de

Surprize inspirate de meseria viitorului pentru cei peste 190 de

?i în 2019, mentorii Distribu?ie Oltenia au fost al?turi de cei peste 190 de Ucenici Electricieni din jude?ele Arge?, Dolj, Gorj, Teleorman ?i Mehedin?i, în preg?

?i în 2019, mentorii Distribu?ie Oltenia au fost al?turi de cei peste 190 de Ucenici Electricieni din jude?ele Arge?, Dolj, Gorj, Teleorman ?i Mehedin?i, în preg?tirea pentru meseria viitorului. Perioada octombrie-decembrie a fost destul de aglomerat? atât pentru mentori dar ?i pentru Ucenicii din program, care:

  • Au avut parte de noi activit??i practice pe teren în s?pt?mânile de practic?;
  • Au primit primele lor salopete de lucru personalizate pentru Ucenicii claselor a X-a ?i a XI-a;
  • Au primit cadouri ?i amintiri de Cr?ciun pentru un final de an festiv.

 Orele de practic? pe teren – diverse ?i aplicate

Începând din luna octombrie, beneficiarii programului Ucenic Electrician au participat la activit??ile de preg?tire practic? pe teren, înv??ând de la cei mai buni speciali?ti Distribu?ie Oltenia.

Cum a ar?tat o zi de practic? pentru elevii înscri?i în program?

  • m?sur?tori de sarcin? ?i tensiune;
  • repara?ii separatoare;
  • lucr?ri de termoviziune;
  • montarea unor conductori pentru îmbun?t??irea nivelului de tensiune din re?ea.

Fiecare demonstra?ie practic? aplicat? a reprezentat un bun prilej pentru ca elevii s? ?in? pasul cu tehnologia ?i cu cele mai noi investi?ii din domeniu, aceste demonstra?ii desf??urându-se sub atenta supraveghere a speciali?tilor Distribu?ie Oltenia, în re?elele electrice ale operatorului.

Speciali?tii Distribu?ie Oltenia nu au fost singurii care i-au îndrumat pe elevi în perioada de practic?, acest rol revenindu-le ?i tinerilor interni din cadrul programului Electrician Junior. Astfel, una din surprizele rezervate genera?iei de Ucenici din jude?ul Dolj a fost o reîntâlnire cu fo?tii colegi ?i actualii Electricieni Junior ai companiei, care au împ?rt??it pove?ti ?i experien?e inedite în calitate de membri oficiali în echipa Distribu?ie Oltenia.

Cr?ciunul a ajuns mai devreme în liceele din programul Ucenic Electrician 

În luna decembrie, meseria de Mo? Cr?ciun a fost l?sat? pe mâini bune: mentorii Distribu?ie Oltenia i-au surprins pe elevii înscri?i în program cu daruri specifice s?rb?torilor, în semn de recunoa?tere pentru rezultatele ob?inute pe parcursul anului. Ve?tile bune nu s-au oprit aici pentru tinerii Ucenici din program. Elevii claselor a X-a ?i a XI-a din toate cele 5 jude?e partenere au primit ?i primele lor salopete de lucru personalizate, cu care se vor echipa pentru viitor.

Elevii au testat cu entuziasm noile salopete ?i au reu?it s? se identifice mai u?or cu rolul pentru care se preg?tesc, acela de profesionist în domeniul energetic. Totodat?, uniformele personalizate le-au oferit ?i o doz? în plus de motiva?ie pentru a face performan?? ?i pentru a deveni cei care vor scrie viitorul în energie.

Despre Ucenic Electrician

Programul pilot “Ucenic Electrician” a pornit din dorin?a operatorului Distribu?ie Oltenia de a le oferi tinerilor care î?i doresc o meserie de profil condi?iile propice pentru a face performan?? în domeniul energetic. El a debutat în 2016, în parteneriat cu Colegiul Energetic Craiova ?i Liceul Tehnologic Astra din Pite?ti, Inspectoratele ?colare Jude?ene Arge? ?i Dolj ?i Asocia?ia ROI, ?i a continuat, în 2017, cu lansarea celei de-a treia clase cu profil energetic, în cadrul Liceului Energetic Târgu Jiu. Mai multe detalii despre proiect pot fi g?site la https://distributieoltenia.ro/ucenicelectrician

De la Ucenic Electrician la Electrician Junior

El a debutat în 2016, în parteneriat cu Colegiul Energetic Craiova ?i Liceul Tehnologic Astra din Pite?ti, Inspectoratele ?colare Jude?ene Arge? ?i Dolj ?i Asocia?ia ROI, ?i a continuat, în 2017, cu lansarea celei de-a treia clase cu profil energetic, în cadrul Liceului Energetic Târgu Jiu. În anul 2018 proiectul s-a extins cu înc? un jude? - Teleorman, iar în anul 2019 jude?ul Mehedin?i s-a al?turat echipei extinse. Mai multe detalii despre proiect pot fi g?site la https://distributieoltenia.ro/ucenicelectrician

 

copyright © 2020 mesagerul.ro