Mesagerul.ro

Teleorman, Evaluarea Na?ional?: 190 de elevi nu s-au prezentat la examen

Teleorman, Evaluarea Na?ional?: 190 de elevi nu s-au prezentat la examen

2379 de absolven?i ai clasei a VIII-a din jude?ul Teleorman au participat la prima prob? scris? din cadrul Evalu?rii Na?ionale (sesiunea 2-27 iunie 2020). Luni, 15 i
2379 de absolven?i ai clasei a VIII-a din jude?ul Teleorman au participat la prima prob? scris? din cadrul Evalu?rii Na?ionale (sesiunea 2-27 iunie 2020). Luni, 15 iunie, s-a desf??urat prima prob? scris? a Evalu?rii Na?ionale pentru cei 2569 absolven?i ai clasei a VIII-a care s-au înscris în jude?ul Teleorman. La proba scris? de Limba ?i literatur? român?, au fost prezen?i 2379 de candida?i, iar 190 nu s-au prezentat la examen. Niciun elev nu a fost eliminat. Nu s-au înregistrat cazuri de elevi a c?ror temperatur? s? fie peste maximul admis. Subiectul ?i baremul de corectare pentru proba de Limba ?i literatura român? vor fi publicate de c?tre Centrul Na?ional de Politici ?i Evaluare în Educa?ie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00. Urm?toarea prob? va avea loc miercuri, 17 iunie (Matematic?). Primele rezultate vor fi afi?ate luni, 22 iunie, pân? la ora 14:00. Contesta?iile pot fi depuse atât în format fizic, cât ?i electronic, în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) ?i 23 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). În acest caz, al depunerii contesta?iilor, candida?ii completeaz?, semneaz? ?i depun/transmit electronic ?i o declara?ie-tip în care se men?ioneaz? faptul c? au luat cuno?tin?? c? nota acordat? ca urmare a solu?ion?rii contesta?iei poate modifica, dup? caz, nota ini?ial?, prin cre?tere sau descre?tere. Pentru candida?ii minori, declara?ia-tip este semnat? ?i de c?tre p?rin?ii/reprezentan?ii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi anun?ate sâmb?t?, 27 iunie.

copyright © 2020 mesagerul.ro