Mesagerul.ro

Teleorman, jude?ul cu cele mai multe focare active de pest? porci

Teleorman, jude?ul cu cele mai multe focare active de pest? porci

Pesta porcin? african? evolueaz? în prezent în 237 de localit??i din 24 de jude?e, cu un num?r de 626 de focare, în sc?dere cu 44 de la precedenta actualizare, i

Pesta porcin? african? evolueaz? în prezent în 237 de localit??i din 24 de jude?e, cu un num?r de 626 de focare, în sc?dere cu 44 de la precedenta actualizare, informeaz? Autoritatea Sanitar? Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor (ANSVSA). Num?rul focarelor active a sc?zut cu 44 de la precedenta actualizare. În alte 12 jude?e au fost diagnosticate doar cazuri la mistre?i.

În prezent, cele mai multe focare sunt în jude?ul Teleorman, 195 de focare în gospod?riile popula?iei ?i 537 de cazuri la mistre?i, ?i în jude?ul Giurgiu - 158 de focare (dintre care 5 focare în exploata?ii comerciale ?i un focar în exploata?ie de tip A) ?i 302 de cazuri la mistre?i.

De la prima semnalare a prezen?ei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, ?i pân? în prezent, au fost elimina?i 543.621 de porci afecta?i de boal? ?i au fost diagnosticate 2.447 de cazuri la mistre?i. În total au fost stinse 2.257 de focare.

Pân? la sfâr?itul anului 2019, au fost desp?gubi?i 14.507 de proprietari, valoarea total? a pl??ilor fiind de 403.270.160 de lei.

"ANSVSA solicit? sprijinul ?i în?elegerea cet??enilor pentru respectarea acestor m?suri, având în vedere gravitatea bolii ?i consecin?ele economice grave generate de apari?ia ei. Ac?iunile autorit??ilor sunt conjugate ?i întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boal?, pentru a le lichida cât mai rapid ?i pentru a împiedica r?spândirea bolii. Orice suspiciune de boal? trebuie anun?at? imediat medicului veterinar sau DSVSA jude?ean?", se mai arat? în comunicat.

copyright © 2021 mesagerul.ro