Mesagerul.ro

Teleorman, t?râmul infrac?iunilor economice. Prejudiciu de milioane de lei, în urma unor activit??i ilegale

Teleorman, t?râmul infrac?iunilor economice. Prejudiciu de milioane de lei, în urma unor activit??i ilegale

De la începutul acestui an ?i pân? în prezent, poli?i?tii Serviciului de Investigare a Criminalit??ii Economice Teleorman au finalizat cercet?rile, procurorul de

De la începutul acestui an ?i pân? în prezent, poli?i?tii Serviciului de Investigare a Criminalit??ii Economice Teleorman au finalizat cercet?rile, procurorul de caz dispunând emiterea rechizitoriilor ?i trimiterea în judecat? a inculpa?ilor în patru dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe lâng? Judec?toria Alexandria, în care reprezentan?ii unor agen?i economici ?i nu numai sunt cerceta?i pentru infrac?iuni economice.

Astfel, primul dosar penal îi prive?te pe cinci inculpa?i cerceta?i cu privire la comiterea infrac?iunilor de producere de produse accizabile care intr? sub inciden?a regimului de antredepozitare prev?zut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de c?tre autoritatea competent? ?i de?inerea de c?tre orice persoan? în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marc?rii, f?r? a fi marcate sau marcate necorespunz?tor ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat, constând în aceea c?, în perioada 01.10.2018 – 15.03.2019, la diferite intervale de timp ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, au produs, în afara unui antrepozit fiscal, 5,3 tone tutun de fumat, nemarcat fiscal, echivalentul a 8.000.000 de ?igarete, pe care l-au comercializat la diferite intervale de timp ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, pe teritoriul României, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare de aproximativ 2.130.000 lei. În aceast? cauz?, în cursul anului 2019 au fost efectuate 5 perchezi?ii domiciliare pe raza jude?elor C?l?ra?i ?i Ilfov, au fost ridicate pentru cercet?ri 2,23 tone tutun de?inut f?r? drept în afara unui antrepozit fiscal autorizat, iar fa?? de inculpa?i au fost dispuse cinci m?suri preventive.

Într-un alt dosar penal, înregistrat în anul 2019, procurorul de caz a dispus emiterea rechizitoriului ?i trimiterea în judecat? a inculpatului, cercetat cu privire la comiterea infrac?iunii de contraband? asimilat?, constând în aceea c? în data de 11.09.2019 a de?inut ?i transportat 45.200 de ?igarete provenite din contraband?, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de peste 28.000 lei.

Se poate eviden?ia faptul c? în aceast? cauz? au fost efectuate dou? perchezi?ii domiciliare, a fost aplicat sechestrul asigurator în privin?a unui autoturism folosit la transportul ?igaretelor de contraband? ?i a fost dispus? o m?sur? preventiv? fa?? de inculpat (re?inerea).

În cel de al treilea dosar penal, înregistrat în anul 2020, procurorul de caz a dispus emiterea rechizitoriului ?i trimiterea în judecat? a inculpa?ilor: - femeie, cercetat? cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii delapidare în form? continuat?, ?i b?rbat, cercetat cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de instigare la delapidare în form? continuat?, constând în aceea c?, în ziua de 05.12.2019, inculpatul a determinat-o pe inculpat? (în calitate de casier ?i gestionar la punctul de lucru din municipiul Alexandria al unei societ??i cu profil jocuri de noroc) s?-?i însu?easc? din gestiunea  firmei, la diferite intervale de timp, peste 15.400 lei, pe care ulterior i-a înmânat (la diferite intervale de timp) pentru a-i juca la aparate de joc tip slot machine. În aceast? cauz? au fost dispuse dou? m?suri preventive.

La data de 15.01.2020, într-un dosar penal înregistrat în anul 2018, procurorul de caz a dispus emiterea rechizitoriului ?i trimiterea în judecat? a inculpatei cu privire la comiterea infrac?iunii de punere în circula?ie a unui produs purtând o marc? identic? sau similar? cu o marc? înregistrat? pentru produse identice sau similare, constând în aceea c?, în data de 24.10.2018, în calitate de administrator al unei societ??i comerciale, a expus spre comercializare, f?r? drept, la punctul de lucru din municipiul Alexandria, 80 de produse ce purtau m?rcile înregistrate ale unor diferite firme.

SURSA: IPJ Teleorman

 

copyright © 2020 mesagerul.ro