Mesagerul.ro

Terenurile degradate din Teleorman ar putea fi împ?durite. Subprefectul Eugen Nicolae

Terenurile degradate din Teleorman ar putea fi împ?durite. Subprefectul Eugen Nicolae "a ordonat" identificarea tuturor suprafe?elor

Zilele trecute, în Sala Mare de ?edin?e din sediul Palatului Administrativ, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentan?ii G?rzii Forestiere Bucure?ti. În ca

Zilele trecute, în Sala Mare de ?edin?e din sediul Palatului Administrativ, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentan?ii G?rzii Forestiere Bucure?ti. În cadrul întâlnirii s-a analizat situa?ia terenurilor afectate de fenomene de degradare ?i s-a prezentat metodologia de identificare ?i împ?durire a acestora.

"La ?edin?a prezidat? de subprefectul Jude?ului Teleorman, Eugen Constantin NICOLAE, au participat Inspectorul ?ef al G?rzii Forestiere Bucure?ti, Badea MARINESCU, reprezentan?i ai serviciilor publice deconcentrate cu atribu?ii în domeniu ?i primarii sau reprezentan?ii unit??ilor administrativ-teritoriale", se arat? într-un comunicat de pres?.

Inspectorul ?ef al G?rzii Forestiere Bucure?ti a prezentat modalit??ile prin care pot fi împ?durite terenurile degradate, respectiv etapele care trebuie parcurse de c?tre autorit??ile publice locale ?i s-au purtat discu?ii cu privire la tema abordat?, precum ?i alte subiecte de interes pentru participan?i (gestionarea situa?iilor de urgen??, instituirea perdelelor forestiere etc.).

Subprefectul Eugen Constantin NICOLAE a men?ionat c? Institu?ia Prefectului – Jude?ul Teleorman sprijin? acest demers ?i a solicitat celor prezen?i s? identifice toate terenurile degradate în vederea împ?duririi acestora.

copyright © 2020 mesagerul.ro