BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Tinerii talenta?i din Teleorman pot ob?ine finan?are de 10.000 de lei. Cererile se depun on-line, pân? la 14 iunie

Tinerii talenta?i din Teleorman pot ob?ine finan?are de 10.000 de lei. Cererile se depun on-line, pân? la 14 iunie

MOL România ?i Funda?ia Pentru Comunitate au lansat cea de-a 15-a edi?ie a Programului MOL de promovare a talentelor. Programul este organizat pe baz? de concurs de

MOL România ?i Funda?ia Pentru Comunitate au lansat cea de-a 15-a edi?ie a Programului MOL de promovare a talentelor. Programul este organizat pe baz? de concurs de proiecte ?i ofer? sprijin financiar în valoare total? de 560.000 de lei pentru continuarea activit??ii ?i sus?inerea performan?ei tinerilor sportivi ?i arti?ti cu rezultate foarte bune. Proiectele se înregistreaz? online pân? la data de 14 iunie 2020 pe pagina de internet a Funda?iei Pentru Comunitate – www.pentrucomunitate.ro. Sunt eligibile atât proiectele individuale cât ?i cele depuse de echipe sportive sau ansambluri artistice, cuprinzând rezultatele solicitan?ilor, obiectivele de viitor, solu?iile specifice condi?iilor actuale ?i bugetul pentru realizarea proiectului. Fondul total al edi?iei actuale este de 560.000 lei, fiind accesibil tinerilor sportivi sau arti?ti cu vârste între 8 ?i 18 ani, respectiv categoriei de peste 18 ani, care au nevoie de sus?inere în scopul particip?rii la concursuri, pentru dezvoltarea ?i aplicarea unor solu?ii specifice condi?iilor actuale sau achizi?iei de echipamente ?i materiale. În decursul celor 14 edi?ii anterioare ale programului, au fost sus?inu?i 2.510 tineri cu peste 4.340.000 lei, la nivel na?ional fiind finan?ate în total un num?r de 2.018 proiecte. În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate s? ob?in? finan?are în valoare maxim? de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa sportiv? sau artistic? sau pentru a achizi?iona echipamente ?i materiale. Membrii juriilor iau în considerare, pe lâng? alte criterii, ?i corelarea cheltuielilor cu obiectivele stabilite. Din finan?area total? a edi?iei a 15-a, 220.000 lei sunt destina?i sportului, 200.000 lei domeniului artelor ?i 140.000 lei categoriei de vârst? de peste 18 ani, în cadrul c?reia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsoriz?ri în anii anteriori ?i au dep??it vârsta majoratului. Solicit?rile pot fi depuse pân? la data de 14 iunie 2020, iar detaliile programului pot fi g?site pe www.pentrucomunitate.ro ?i www.molromania.ro Cererile vor fi evaluate de dou? jurii de specialitate. Pre?edintele juriului la sec?iunea sport este Violeta Beclea-Székely, campioan? european? la atletism ?i doctor în sport, iar la sec?iunea art? este violonistul Márkos Albert, maestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj.  

copyright © 2020 mesagerul.ro