Mesagerul.ro

Turnu M?gurele, pe lista localit??ilor finan?ate prin POR. Servicii educa?ionale ?i spa?ii publice urbane îmbun?t??ite în ora?ul de la malul Dun?rii

Turnu M?gurele, pe lista localit??ilor finan?ate prin POR. Servicii educa?ionale ?i spa?ii publice urbane îmbun?t??ite în ora?ul de la malul Dun?rii

Ion ?tefan, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei a semnat, ast?zi, 4 mai, mai multe contracte de finan?are, prin Programul Opera?ional Regiona
Ion ?tefan, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei a semnat, ast?zi, 4 mai, mai multe contracte de finan?are, prin Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020, care vizeaz? reabilitarea ?i modernizare mai multor s?li de studiu din cadrul unor facult??i cu profil electric, reabilitarea ?i modernizarea universit??ilor din Ia?i,  Constan?a, Hunedoara ?i Bucure?ti, reabilitarea ?i modernizarea infrastructurii educa?ionale la Universitatea Babe? Bolyai (Cluj-Napoca) ?i dezvoltarea ?i modernizarea infrastructurii educa?ionale din Academia de Poli?ie “Alexandru Ioan Cuza” (Bucure?ti). Totodat?, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei a semnat câteva contracte de finan?are prin Programul Opera?ional Regional (POR).  "Servicii educa?ionale ?i spa?ii publice urbane îmbun?t??ite în municipiul Turnu M?gurele" este unul dintre proiectele, din jude?ul Teleorman, ce vor fi finan?ate din fonduri europene nerambursabile.

copyright © 2020 mesagerul.ro