Mesagerul.ro

Un copil de 10 ani, din Bleje?ti, suspect de Coronavirus. Tat?l minorului a venit în ?ar?, din regiunea Lombardia

Un copil de 10 ani, din Bleje?ti, suspect de Coronavirus. Tat?l minorului a venit în ?ar?, din regiunea Lombardia

Autorit??ile sanitare din jude?ul Teleorman sunt în alert? dup? ce parin?ii unui copil de 10 ani, cu domiciliul în localitatea Bleje?ti, a prezentat simptomele un

Autorit??ile sanitare din jude?ul Teleorman sunt în alert? dup? ce parin?ii unui copil de 10 ani, cu domiciliul în localitatea Bleje?ti, a prezentat simptomele unei infest?ri cu Coronavirus, în special temperatur? de 39 de grade. Potrivit declara?iei primarului Pietreanu Narcis, în urm? cu câteva zile, tat?l minorului a intrat în ?ar? pe la vama N?dlac, venind din regiunea Lombardia, zon? în care a fost instituit? carantina. În toat? aceast? perioad?, întreaga familie, format? din p?rin?i ?i doi copii minori, a fost izolat? la domiciliu, iar un medic de la vama Nadlac a ?inut leg?tura în permanen?? cu b?rbatul în vârst? de 41 de ani.

Primarul Pietreanu a precizat c? Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman ?i alte institu?ii ale statului au fost informate despre situa?ie. Având în vedere faptul c? minorul de 10 ani a prezentat febr? mare, în zon? au fost trimise mai multe echipaje medicale de interven?ie.

Copilul va fi adus la Spitalul Jude?ean de Urgen?? din Alexandria.

copyright © 2020 mesagerul.ro