Mesagerul.ro

UN EDITORIAL INCITANT ÎN REVISTA ”CALIGRAF” NR. 10

UN EDITORIAL INCITANT ÎN REVISTA ”CALIGRAF” NR. 10

Editorialul revistei „Caligraf” nr.10 din acest an va provoca dezbateri nu doar ca urmare a titlului, ”Scamatorii literare”. Redactorul ?ef  Florea Bur


Editorialul revistei „Caligraf” nr.10 din acest an va provoca dezbateri nu doar ca urmare a titlului, ”Scamatorii literare”. Redactorul ?ef  Florea Burtan crede c? ”(...) veleitari incurabili, grafomani, insisten?i ?i agresivi, ?i-au f?cut din arta literar? o preocupare menit? a le umple timpul (...)”. În opinia sa, revista „România literar?” face bine c? în cadrul unei rubiri noi („Rebut”), se apleac? asupra acelor crea?ii care v?d lumina tiparului strict în virtutea dreptului la libera exprimare, în absen?a oric?rei leg?turi cu literatura.

Cititorul este invitat apoi s? cunoasc? laurea?ii revistei ”Caligraf” în anul 2019 – Simona Grazia Dima (poezie), Dan Miron (proz?), Nicolae Dina (critic? literar?) ?i George B?icoianu (debut editorial) – prin amplul reportaj ”Eveniment cultural de excep?ie. Zilele Bibliotecii Jude?ene”, semnat de jurnalistul ?tefan Stan. La rubrica ”Istorie literar?”, Stan V.Cristea se opre?te la volumul ”Eu ?i cel?lalt. Proz? scurt?” de Ana Dobre. Numeroase sunt cronicile literare: Ana Dobre despre ”Extrasenzorial” de Ileana Popescu Bâldea, Nicoleta Milea ?i Radu-Ilarion Munteanu despre ”R?ni c?l?toare” de Florin Burtan, Iulian Chivu – ”Literatur? de ieri, literatur? de azi”  de Stan V.Cristea, Lucian Gruia – ”Catedrala de cenu??” de Florin Anghel, ”Zece pove?ti” de Ana Podaru, Adrian Simeanu – ”Manuscrisul fanariot” ?i ”Mâ?a Vinerii” de Doina Ru?ti, Nicolae Dina – ”Sufletul din cuvânt” de Emilia Stroe, Marian Petcu – ”Enciclopediile cenzurii din România”. Între nout??i editoriale se afl?, de asemenea, ”Fanta?ti ?i fantezi?ti contemporani” de ?tefan Vida Marinescu sau ”Ca o poveste de ?eherezada” de Flori Cristea.

Amatorii de poezie se întâlnescu cu crea?iile lui Florin Burtan, Tudor Cicu, Ana Ardeleanu, Nicolae Nistor, Constantin Salcia, Savian Mur. C?t?lin R?dulescu este la ”Proz? scurt?”, însemn?rile lui Corneliu Vasile la festivit??ile organizate de vechea revist? giurgiuvean? ”Sud”, iar ?tefan Mitroi sus?ine ”Gânduri de scriitor”. Florin Burtan ne apropie de pictura lui Costel Lupu, în aceea?i arie înscriindu-se articolul ”Simpozionul interna?ional de la Eski?ehir (Turcia)”. Stan V.Cristea semnaleaz? monografia-centenar a Colegiului Na?ional ”Anastasescu” din Ro?iorii de Vede, scris? de neobositul cercet?tor de arhive Argentin ?t.Porumbeanu. La ”Meridiane literare”, invitat este Boyan Anghelov, pre?edintele Uniunii Scriitorilor Bulgari.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro