Mesagerul.ro

Un nou bloc ANL pentru tineri se construie?te în Aleea Parc Nord din Ro?iorii de Vede

Un nou bloc ANL pentru tineri se construie?te în Aleea Parc Nord din Ro?iorii de Vede

Miercuri, 15 ianuarie 2020, viceprimarul municipiului, Cristiana Mirela Piper-Savu ?i reprezentan?ii Compartimentului Investi?ii Publice din cadrul Direc?iei Arhite

Miercuri, 15 ianuarie 2020, viceprimarul municipiului, Cristiana Mirela Piper-Savu ?i reprezentan?ii Compartimentului Investi?ii Publice din cadrul Direc?iei Arhitect ?ef s-au întâlnit cu directorul general adjunct al Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e (ANL), pentru predarea amplasamentului în vederea construirii a înc? 24 unit??i locative pentru tineri. De asemenea, au fost prezen?i proiectantul, executantul obiectivului ?i furnizorii de utilit??i.

Obiectivul de investi?ii „Bloc locuin?e pentru tineri St+P+3E 24 unit??i locative Aleea Parc Nord-lotul 2 f.n. (tronson 7+8)” este finan?at? de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, prin intermediul Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e ?i din bugetul local.

copyright © 2020 mesagerul.ro