Mesagerul.ro

Venituri mai mici pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, piscicultur? sau silvicultur?

Venituri mai mici pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, piscicultur? sau silvicultur?

Ve?ti nu tocmai bune pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, piscicultur? sau silvicultur?. Ace?tia au câ?tigat cu peste un milion de lei vechi pe lun?

Ve?ti nu tocmai bune pentru teleorm?nenii care lucreaz? în agricultur?, piscicultur? sau silvicultur?. Ace?tia au câ?tigat cu peste un milion de lei vechi pe lun? mai pu?in fa?? de anul trecut.

Potrivit ultimului raport dat publicit??ii de c?tre Direc?ia Jude?ean? de Statistic?, în luna noiembrie 2019, câ?tigul salarial mediu nominal net la nivelul jude?ului Teleorman a fost de 2.381 lei, mai mare cu 7,35 % (+ 163) fa?? câstigul salarial mediu net din luna noiembrie 2018.

Pe sectoare de activitate, s-a realizat un câ?tig salarial mediu nominal net de:

  • 1.961 lei în agricultur?, silvicultur?, piscicultur?, cu 5,68 % (-118 lei) mai putin fa?? de realiz?rile lunii noiembrie 2018;
  • 2.065 lei în industrie ?i construc?ii, cu 9,49 % (+ 179 lei ) mai mult fa?? de aceea?i perioad? a anului 2018;
  • 2.589 lei în activitatea de servicii, cu 9,10 % (+ 216 lei) mai mare fa?? de realiz?rile lunii noiembrie 2018.

copyright © 2020 mesagerul.ro