Mesagerul.ro

Vera Mitran, candidat PNL pentru Alexandria: “Ora?ul are nevoie de tineri, de lideri noi, de oameni care ?tiu s? uneasc? comunitatea”

Vera Mitran, candidat PNL pentru Alexandria: “Ora?ul are nevoie de tineri, de lideri noi, de oameni care ?tiu s? uneasc? comunitatea”

Prezentarea candidatului la prim?ria Alexandria a fost tema principal? a conferin?ei de pres?, desf??urat? la sediul PNL din municipiul re?edin?? de jude?. La eveni

Prezentarea candidatului la prim?ria Alexandria a fost tema principal? a conferin?ei de pres?, desf??urat? la sediul PNL din municipiul re?edin?? de jude?. La eveniment, al?turi de Vera Mitran, candidatul liberalilor pentru Alexandria, au mai participat pre?edintele interimar Gabriel N?drag, consilierul jude?ean Adrian B?dulescu, George Dr?ghici, C?t?lin Dumitra?cu ?i Grigore Nicu?or.

“A?a cum ?ti?i, PNL Alexandria a avut o competi?ie intern? pentru desemnarea candidatului pentru func?ia de primar. Asta înseamn? c?, în organiza?ia municipal? sunt mul?i oameni capabili, dornici de schimbarea Alexandriei în bine... În ultimele luni, am primit tot mai multe semnale de la popula?ie, în sensul c? se dore?te o schimbare în Alexandria. Programul nostru electoral nu se va adresa doar simpatizan?ilor PNL, ci tuturor oamenilor cinsti?i, care vor s? r?mân? aici, s?-?i g?seasc? un loc de munc? bine pl?tit. Ora?ul are nevoie de tineri, de lideri noi, de oameni care ?tiu s? uneasc? comunitatea”, a declarat Vera Mitran.

Candidatul PNL a precizat c? investi?iile în tân?ra genera?ie, modul cum se va cheltui banul public ?i crearea de noi locuri de munc? vor fi priorit??ile mandatului s?u.

“Responsabilitate ?i transparen?? fiscal?. Primul lucru pe care-l voi face, în calitatea de primar, va fi transparentizarea banului public. Astfel, vom sc?pa de firmele c?pu?? care au pus st?pânire pe prim?ria Alexandria. Un al doilea aspect al programului meu este crearea de noi locuri de munc?, prin atragerea de antreprenori, investitori, firme mari cu poten?ial financiar. O alt? prioritate o reprezint? investi?ia în copii, în ?coli, cu alte cuvinte în educa?ie. În ultimii ani am lucrat cu Asocia?iile de p?rin?i ?i ?tiu foarte bine problemele cu care se confrunt? atât copiii ?i p?rin?ii, cât ?i dasc?lii. Din p?cate, lipsa de investi?ie în educa?ie a f?cut ca jude?ul s? se situeze pe ultimele locuri la Bacalaureat sau Evaluarea Na?ional?”, a mai spus Vera Mitran.

copyright © 2020 mesagerul.ro