Mesagerul.ro

Viorica D?ncil? ?i-a adus aminte de Teleorman! Candidatul PSD a p

Viorica D?ncil? ?i-a adus aminte de Teleorman! Candidatul PSD a p

Pe ultima sut? de metri, Viorica D?ncil?, candidatul PSD la alegerile pentru ?efia statului, ?i-a adus aminte de jude?ul Teleorman. Cu doar dou? zile înaintea aleg

Pe ultima sut? de metri, Viorica D?ncil?, candidatul PSD la alegerile pentru ?efia statului, ?i-a adus aminte de jude?ul Teleorman. Cu doar dou? zile înaintea alegerilor, fostul premier a c?lcat pe meleagurile natale, înso?it? de ex mini?trii Orlando Teodorovici ?i Petre Daea. Prima oprire, la Spitalul Jude?ean de Urgen?? din Alexandria, acolo unde, al?turi de pre?edintelele PSD Teleorman, Adrian Gâdea, de D?nu? Cristescu- pre?edintele CJ, primarul Victor Dr?gu?in sau parlamentarii Violeta R?du?, Valentin Boboc ?i Petre Cioab?, au dat o “tur?” prin sec?ia de chirurgie, nu înainte de a arunca o privire ?i în spatiul unde func?ioneaz? cele mai moderne aparaturi medicale, este vorba de RMN ?i CT.

"Am avut o bun? cooperarea între Guvern ?i consiliile jude?ene sau comunit??ile locale. Noi am avut în vedere, pe lâng? cre?terea salariilor personalului din S?n?tate, a medicilor, ceea ce este un act de normalitate într-un stat european, ?i dotarea cu aparatur? medical? pentru eficientizarea calit??ii serviciilor medicale. Iat? c? ?i aici, la Teleorman, a?i reu?it, iar cu aceast? ocazie vreau s? felicit ?i Consiliul Jude?ean pentru implicare. Acolo unde într-adev?r se dore?te, se realizeaz? anumite lucruri. ?i aici a?i dovedit c? se poate", a precizat Viorica D?ncil?.

La rândul s?u, Adrian Gâdea, secretar de stat în Ministerul Dezvolt?rii, a afirmat c? toate aceste contracte vin în completarea proiectului mare derulat de Consiliul Jude?ean Teleorman, prin care s-au modernizat cele dou? corpuri ale spitalului, corpul A ?i Corpul B, o investi?ie derulat? prin Programul Opera?ional Regional cu fonduri europene. Prin toate aceste investi?ii am încercat s? oferim condi?ii mai bune pentru ca actul medical s? fie unul de calitate".

Dup? vizita efectuat? la Spitalul din Alexandria, Viorica D?ncil? ?i-a lansat candidatura la Sala Polivalent?, eveniment la care au participat aproximativ 1.000 de persoane, printre care primari, viceprimari, consilieri jude?eni, municipali sau locali, dar ?i membri de partid.

copyright © 2021 mesagerul.ro