Mesagerul.ro

Voluntarii I.S.U. Teleorman particip? la ac?iunea umanitar? BIG BUILDING 2019 - 10 case în 5 zile

Voluntarii I.S.U. Teleorman particip? la ac?iunea umanitar? BIG BUILDING 2019 - 10 case în 5 zile

În perioada 07 - 11 octombrie, doi voluntari din cadrul programului "Salvator din pasiune", derulat de ISU Teleorman, particip? la evenimentul „BIG BUILDING 2


În perioada 07 - 11 octombrie, doi voluntari din cadrul programului "Salvator din pasiune", derulat de ISU Teleorman, particip? la evenimentul „BIG BUILDING 2019: ac?iune de construire accelerat? ?i voluntariat – 10 case în 5 zile”, organizat de Habit for Humanity România, în localitatea Vaideeni, jude?ul Vâlcea.

Inunda?iile puternice din anul 2014 au l?sat complet f?r? case zeci de familii, iar de atunci ele sunt nevoite s? locuiasc? în containere. Aici g?tesc ?i dorm, aici copiii î?i fac lec?iile ?i se joac?, în cutiile metalice în care iarna este frig ?i vara este cald, în care utilit??ile se rezum? la curentul electric improvizat, f?r? ap?, c?ldur? sau toalete. La BIG BUILD 2019 se construiesc 10 case pentru 10 familii extrem de vulnerabile, care acum tr?iesc în condi?ii greu de imaginat

Le mul?umim voluntarilor teleorm?neni pentru modul în care au ales s? se implice în rezolvarea problemelor celor afla?i în dificultate, pentru spiritul lor civic, altruismul ?i responsabilitatea fa?? de semeni!

ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro