Mesagerul.ro

Ziua Culturii Na?ionale. 170 de ani de la na?terea lui Mihai Emin

Ziua Culturii Na?ionale. 170 de ani de la na?terea lui Mihai Emin

Biblioteca Jude?ean? ”Marin Preda” Teleorman organizeaz? la Sala de lectur? a institu?iei, miercuri, 15 ianuarie a.c. ora 10, o serie de activit??i culturale dedi

Biblioteca Jude?ean? ”Marin Preda” Teleorman organizeaz? la Sala de lectur? a institu?iei, miercuri, 15 ianuarie a.c. ora 10, o serie de activit??i culturale dedicate Zilei Culturii Na?ionale ?i împlinirii a 170 de  ani de la na?terea poetului na?ional Mihai Eminescu.
În deschiderea evenimentului biblioteca va prezenta expozi?ia ”S? ne aducem aminte de Eminescu” cu titluri ap?rute de-a lungul timpului despre opera ?i omul Eminescu precum ?i c?r?i po?tale  apar?inând colec?ionarului Teodor S?ceanu.
Elevii ?colii Gimnaziale ”?tefan cel Mare”Alexandria, îndruma?i de doamna profesoar? Gabriela Rugin? ?i doamna bibliotecar Mariana ?i?ei, vor prezenta un moment artistic intitulat ”Eminescu prin ochi de copil.” La eveniment vor participa cu un moment omagial ”Numai poetul ” ?i elevii Colegiului Na?ional Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, coordona?i de doamnele profesoare Mariana Buciu, Aneta Grigore, Clara Armeanu, Victori?a Daciu, Manuela Putineanu, Ioana Topologeanu ?i Ioana Budic?. Va încheia programul domnul Alexandru C?trun? cu un moment poetic ?i o prezentare a revistelor ”Eminesciana” de Mihai C?trun?.

copyright © 2021 mesagerul.ro